Tudi bioekonomijo moramo postaviti na vrh prednostnih nalog v nacionalni strategiji države

Ljubljana – 25. september 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je prek video nagovora sodeloval na političnem forumu o bioekonomiji za Podonavsko regijo, ki je bil organiziran v okviru ”Danube BioValNet” projekta in je potekal v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. V projektu so se z analizami verige vrednosti pokazale nekatere vrzeli, ki so hkrati velika priložnost za razvoj bioekonomije v regiji.

 

Bogovič je v svojem nagovoru prek videa povedal:

 

”Kar se tiče krožne ekonomije, je bioekonomija ena izmed bolj pomembnih tem v Evropskem parlamentu. V Sloveniji smo v zadnjih dveh letih uspeli postaviti krožno ekonomijo na vrh političnih prioritet. Na žalost pa tega še ne moremo trditi za bio ekonomijo. Zato je zelo pomembno, da vsi skupaj poskušamo storiti več in spodbuditi regionalne in lokalne poltične odločevalce, da konkretne mikro strategije za področje bioekonomije implementirajo v nacionalne strategije. Čezmejno sodelovanje omogoča trajnostni razvoj tudi držav, ki mejijo na Evropsko unijo. Sodelovanje pomaga zmanjševati razlike v življenjskih standardih in reševanje skupnih izzivov teh držav. Zelo pomembno je vzpodbujanje ljudi in podjetij, ki se ukvarjajo z bio ekonomijo znotraj Podonavske makro regije, kot tudi regionalnega okolja in Podonavske družbe na sploh. Zaradi tega mora politika vzpodbujati čezmejno sodelovanje.

 

Rad bi izpostavil tudi trenutni predlog za prihodnji večletni finančni okvir Evropske unije. Predlog predvideva povečanje denarnih sredstev iz 80 na 120 milijard evrov za ”Horizon Europe” – največji Evropski raziskovalni in inovacijski program. Od tega bo 10 milijard evrov namenjenih pretežno raziskavam in inovacijam na področju hrane in kmetijstva ter razvoju podeželja in bio ekonomije. To je velika priložnost tudi za Podonavsko regijo na področju spodbujanja konkurenčnega in trajnostnega kmetijstva ter gozdarstva. Bioekonomija lahko igra pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev, kot tudi pri zagotavljanju gospodarske rasti in novih delovnih mest v prihodnosti.”

 

 

 

***

 

Vabljeni k ogledu video nagovora poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP), s katerim je sodeloval na političnem forumu o bioekonomiji za Podonavsko regijo, ki je bil organiziran v okviru ”Danube BioValNet” projekta in je potekal v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, 25. september 2018: