Uspešen dan v Bruslju in na Nizozemskem: podpora odbora za kmetijstvo pilotnemu projektu »Pametne vasi«, obisk »pametne skupnosti« Eersel in razstave bio izdelkov »LandArt«

Bruselj, Eersel, Diessen, 30. 8. 2017 – Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) je včeraj, med glasovanjem o mnenju odbora glede proračuna EU za l. 2018, podprl predlog pilotnega projekta »Pametna podeželska območja«, ki sta ga pripravila evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) in madžarski poslanec Tibor Szanyi (S&D). Po dokončni potrditvi projekta na pristojnem odboru za proračun (BUDG), ki bo potekalo v prvi polovici septembra, bo v nadaljnjih medinstitucionalnih pogajanjih o proračunu EU za l. 2018, ostalo odprto zgolj še vprašanje višine sredstev, namenjenih navedenemu pilotnemu projektu. »Rezultat današnjega glasovanja na odboru AGRI me zelo veseli, saj predstavlja prvi korak k vzpostavitvi mreže pametnih vasi v desetih državah EU, tudi v Sloveniji,« je ob dejal Bogovič.

 

Po glasovanju na odboru AGRI, se je Bogovič, na povabilo nizozemskega kolega Lamberta van Nistelrooija (CDA/EPP), udeležil obiska na Nizozemskem, kjer je sodelovala tudi evropska komisarka za regionalni razvoj Corina Crețu. Prvi del obiska je potekal v pametni podeželski občini Eersel, v regiji Brabant Kempen, ambicija katere je postati vodilna pametna skupnost v Evropi. V spremembe v konceptu razmišljanja jih silijo različni dejavniki, od socialnih (staranje prebivalstva, selitev mladih v mesta), gospodarskih (upadanje kmetijske dejavnosti) kot okoljskih (izguba vegetacije). L. 2010 so tako začeli s pospešenimi vlaganji v širokopasovne internetne povezave in v zelo razpršeno poseljenem območju zagotovili prek 90 % povezanost. To je v regijo Kempen privabilo številna podjetja, pospešilo inovacije v kmetijstvu in ustavilo izseljevanje v mesta. V okviru nedavno sprejete digitalne strategije »Eersel 2030«, pa se bodo v prihodnjih letih osredotočili na področje »pametne« sociale, »pametnega« kmetijstva, »pametne« mobilnosti in »pametnega« turizma. Ker si želijo večjega povezovanja med evropskimi podeželskimi regijami, so marca letos organizirali tudi t. i. Podeželski vrh (ang.: »Rural Summit«), ki predstavlja platformo za evropsko mrežo pametnih podeželskih območij, cilj katere je izmenjava izkušenj, znanja in dobrih praks izkoriščanja sodobnih tehnologij na podeželju.

 

V kraju Diessen se je Bogovič udeležil otvoritve razstave LandArt, ki jo že 10 let organizirata evropski poslanec Lambert van Nistelrooij in njegova soproga Lia Stravens. Gre za koncept povezovanja umetnosti, narave in promocije izdelkov, narejenih iz naravnih materialov. Na delavnici »«Naj zvezde svetijo« (ang.: »Let the Stars Shine«) o priložnostih biogospodarstva, ki je sledila otvoritvi navedene razstave in na kateri so sodelovali tako predstavniki industrije kot Evropske komisije, je Bogovič izpostavil pomen evropske regionalne politike kot enega ključnih povezovalnih elementov EU. »Evropsko regionalno politiko je treba ohraniti in okrepiti, saj gre za politiko, ki najbolj predstavlja vrednoto evropske solidarnosti. Pomaga tudi pri povezovanju in izmenjavi dobrih praks med evropskimi državami. Nizozemci ste vodilni na področju biogospodarstva, z mehanizmi EU politik pa lahko svoje znanje in izkušnje delite z ostalimi državami, kar predstavlja pomemben korak pri prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo,« je poudaril Bogovič.

 

  

Bogovič z evropsko komisarko za regionalni razvoj Corino Crețu in nizozemskim evropskim poslancem Lambertom van Nisterrooijem. 

 

Bogovič je zbrane povabil tudi na Evropski teden biotehnologije (ang.: European Biotech Week), kjer sodeluje kot soorganizator. V tednu med 25. in 28. septembrom se bodo namreč v Evropskem parlamentu v Bruslju zbrali številni deležniki s področja biotehnologije in bioekonomije, potekala pa bo tudi razstava izdelkov iz različnih odpadnih naravnih materialov.