V knjigi o približevanju evropske kohezijske politike državljanom tudi Bogovičev prispevek

Bruselj, 19. junij 2017 – Evropski poslanec iz vrst EPP Lambert van Nistelrooij je v Strasbourgu te teden predstavil knjigo Let the Stars Shine, o uspehih in dobrih praksah evropske kohezijske politike. K sodelovanju pri tem projektu, ki namerava v čim večji meri vključiti tudi navadne državljane iz vseh držav članic, je povabil osem poslancev iz parlamentarnega Odbora za regionalni razvoj (REGI), med njimi tudi Franca Bogoviča (SLS/EPP). Evropski poslanec Bogovič je tako v svojem prispevku k vsebini knjige spregovoril o potrebnih ukrepih EU za izboljšanje življenja na podeželju. V naslednjem koraku bo vsak izmed poslancev v svojih državah skozi različne projekte poskušal približati kohezijsko politiko ljudem in izboljšati zavest o pomembnosti evropskih politik na področju regionalnega razvoja med vsemi državljani.

 

Celotno knjigo s prispevkom poslanca Bogoviča (59. stran) najdete tu:  Let the stars shine.url 

 

»Evropska unija mora nadaljevati z napori pri zagotavljanju primerne infrastrukture na ruralnih področjih, ker je to edini način, da se prepreči izseljevanje ljudi, še posebej mladih. EU mora tudi podpirati nove modele kratke prehranjevalne verige, ki temeljijo na IT platformah – te pa lahko povežejo proizvajalce in potrošnike na lokalni ravni. Uporaba modernih tehnologij, kot sta recimo pametno in precizno kmetovanje ter izboljšanje mobilnosti na podeželju, lahko vodi do ustvarjanja novih delovnih mest. Vse to v povezavi s turizmom mlade ljudi bolj pritegne za življenje v t. i. pametnih vaseh,« je o ukrepih EU za izboljšanje življenja na podeželju dejal Bogovič.   

 

»Moj dolžnost je, da spodbujam izmenjavo dobrih praks držav članic, jih predstavim v domačem okolju ter na ravni EU pomagam pri sprejetju finančnih okvirov, ki lahko zagotovijo nadaljnji razvoj ruralnih predelov. Bistveno je, da nadaljujemo s podporo skupne kmetijske politike in evropske kohezijske politike, saj imata zelo pomembno vlogo pri razvoju podeželja,« je ob predstavitvi knjige povedal Bogovič.

Iniciativa devetih – avtor Lambert van Nistelrooij z osmimi EU poslanci v knjigi o uspehih in dobrih praksah evropske kohezijske politike. V naslednjem koraku bo vsak izmed poslancev v svojih državah skozi različne projekte poskušal približati kohezijsko politiko ljudem in izboljšati zavest o pomembnosti evropskih politik na področju regionalnega razvoja med vsemi državljani.

 

Uporaba modernih tehnologij, kot sta recimo pametno in precizno kmetovanje ter izboljšanje mobilnosti na podeželju, lahko vodi do ustvarjanja novih delovnih mest.

Moja dolžnost je, da spodbujam izmenjavo dobrih praks držav članic, jih predstavim v domačem okolju ter na ravni EU pomagam pri sprejetju finančnih okvirov, ki lahko zagotovijo nadaljnji razvoj ruralnih predelov.