VABILO: Javna predstavitev Resolucije: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

vabimo vas na prvo javno predstavitev in razpravo o Resoluciji: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021, ki bo 19.  aprila 2019, s pričetkom ob 9:00 na Biotehniški fakulteti, Dvorana Janeza Hribarja, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana.

 

Resolucija opredeljuje ključne razvojne smernice kmetijskega sektorja in z njim povezanih  dejavnosti, vključno s podeželjem v obdobju po letu 2021.

 

Z opredelitvijo ciljev ter načel bodočega razvoja se postavlja nov koncept, ki v ospredje postavlja zahteve in pričakovanja družbe do kmetijstva z vidika zagotavljanja varne in kakovostne hrane, varovanja naravnih virov in odziva na podnebne spremembe ter ohranjanja vitalnega podeželja. Resolucija poleg tega predstavlja tudi vsebinski okvir za pripravo Strateškega načrta izvajanja ukrepov Skupne kmetijske politike po 2020.

 

Namen dogodka je spodbuditi široko razpravo o ključnih predlogih Resolucije z vsemi relevantnimi deležniki s področja kmetijstva, živilske industrije, okolja in širše družbe.

 

Program:

 

9:00 – 9:20          Predstavitev resolucije: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9:20 – 9:30          Pogled Evropskega parlamenta na reformo SKP: Franc Bogovič, evropski poslanec

9:30 – 11:00       Okrogla miza: Kaj prinaša Resolucija slovenskemu          kmetijstvu in podeželju Moderator: dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta

 

Sodelujoči:

  • dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije
  • Branko Ravnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • dr. Tatjana Zagorc, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
  • Peter Vrisk, Zadružna zveza Slovenije
  • mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor
  • Anton Medved, Sindikat kmetov Slovenije
  • Doris Letina, Zveza podeželske mladine Slovenije
  • dr. Darja Majkovič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

11:00 – 11:15 Povzetek razprave: dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta

11:15 – 11:30 Zaključne besede: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano