Vabilo na omizje: Kmetijska zemljiška politika in kakšen tip kmetijstva naj podpiramo v Sloveniji

V četrtek, 28. februarja 2019, med 9.00 in 12.00 uro vas vabimo v Biotehniško šolo Rakičan (Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota), na omizje “Skupna kmetijska politika EU 2021-2027: Izzivi v kmetijstvu v Sloveniji – kakšno naj bo slovensko kmetijstvo leta 2030?” s temo “Kmetijska zemljiška politika in kakšen tip kmetijstva naj podpiramo v Sloveniji.”

 

Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. Na dogodek se, prosimo, prijavite na:

 

V EU se intenzivno oblikuje nov večletni finančni okvir oz. sedemletni proračun EU za obdobje med letom 2021 in letom 2027, ki ga laično imenujemo finančna perspektiva EU. Pomemben del te nove finančne perspektive je tudi Skupna kmetijska politika (SKP). Predlagana nova arhitektura SKP kot osnovo za izvedbo ukrepov SKP uveljavla Strateški načrt SKP, ki ga bo morala pripraviti vsaka država članica, ga poslati Komisiji v potrditev, nato pa bo lahko začela izvajati ukrepe SKP. Slovenija torej potrebuje dokument, v katerem bomo zapisali vizijo slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja za naslednje desetletje.

 

Javna razprava med različnimi kmetijskimi deležniki, kot tudi izven, je nujna, saj obstajajo zelo različni pogledi, v katero smer naj bi razvijali slovensko kmetijstvo. Nekateri pogledi so si diametralno nasprotni, zato je nujno javno soočenje mnenj in pravočasna vključitev vseh deležnikov v razpravo.

 

S tem namenom načrtujemo organizacijo sedmih okroglih miz, na katerih bi deležniki skozi razpravo oblikovali izhodišča za slovenski Strateški načrt SKP. Zaključki okroglih miz bodo v veliko pomoč MKGP pri pripravi resolucije o razvoju kmetijstva, prehrane in podeželja, ki ga pripravlja ministrstvo in bo osnova za sprejem Strateškega načrta SKP. Na MKGP namr eč že od lanskega leta delujejo štiri delovne skupine, ki vključujejo tako zunanje kot notranje deležnike in sistematično zbirajo mnenja, sugestije glede oblikovanja prihodnje SKP. Predstavniki ministrstva bodo predstavili predloge teh skupin in jih na okroglih mizah soočili z ostalimi deležniki.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič zelo podpira takšen pristop, saj je treba vizijo razvoja kmetijstva sprejeti v širokem dialogu. Nenazadnje tudi metodologija sprejema strateškega načrta predvideva vključitev vseh deležnikov.

 

 

Program:

 

 1. panel – Kmetijska zemljiška politika

Izpostavljena vprašanja:

 • Upravljanje zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
 • Zaokroževanje kmetijskih gospodarstev
 • Problematika prodaje kmetijskih zemljišč v zasebni lasti na obmejnih območjih;
 • Aktivna zemljiška politika: odprava zaraščanja, komasacije, namakanje, protitočne zaščite
 • Raba termalne vode za kmetijstvo, pridelava v steklenjakih

 

Govorci: dr. Jože Podgoršek (državni sekretar na MKGP), Franc Režonja (direktor KGZS Zavod Murska Sobota), Anton Medved (predsednik Sindikata kmetov Slovenije), Branko Virag (direktor Panvita Kmetijstvo d.o.o.), Aleš Okorn (direktor Paradajz d.o.o)

 

*** ODMOR ***

 

 1. panel – Kakšne kmetije in kmetijstvo potrebujemo /želimo v Sloveniji?

Izpostavljena vprašanja:

 • Vloga družinskih kmetij v prehrambni verigi
 • Vloga kmetijskih podjetij v prehrambni verigi
 • Živilsko-predelovalna industrija in krepitev vertikalnih povezav v kmetijstvu
 • Vloga mladih/razvojno usmerjenih nosilcev kmetijskih gospodarstev…
 • Kaj storiti, da se bo čim več mladih odločilo za prevzem kmetije?

 

Govorci: dr. Jože Podgoršek (državni sekretar na MKGP), Janko Kodila (direktor Kodila d.o.o.), Štefan Cigüt mlajši (Kmetija Cigüt), dr. Robert Janža (namestnik ravnateljice, BŠ Rakičan), Franc Küčan (podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije), Izidor Krivec (direktor Celjske mesnine d.d.)

Omizja bo moderiral evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP)

 

Vabljeni!