VABILO: Okrogla miza Pogledi Posavja v predlogu nove pokrajinske zakonodaje

Vabimo vas na okroglo mizo

 

Pogled Posavja v predlogu nove pokrajinske zakonodaje,

 

ki bo v petek, 11. 10. 2019, v dvorani Hotela Kunst,

Ulica Mladinskih delovnih brigad 1, 8273 Leskovec pri Krškem.

Okrogla miza je namenjena seznanitvi širše javnosti s predlogi nove pokrajinske zakonodaje in podanimi stališči regije Posavje kot del novega oblikovanja pokrajin.

Program

10.00 – 10.05 PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŽENCEV
10.05 – 10.15 POZDRAV IN UVODNI NAGOVOR

Martin Bratanič, direktor RRA Posavje

Ladko Petretič, predsednik sveta regije Posavje in predsednik razvojnega sveta regije Posavje

Franc Bogovič (EPP Group), poslanec evropskega parlamenta

10.15 – 10.45 PREDSTAVITEV OSNUTKA POKRAJINSKE ZAKONODAJE

prof. dr. Boštjan Brezovnik

10.45 – 11.00 POGLEDI NA OSNUTEK POKRAJINSKE ZAKONODAJE S STRANI DRŽAVNEGA SVETNIKA IN ŽUPANA OBČINE SEVNICA, SREČKO OCVIRK
11.00– 11.20 POLICENTRIČEN RAZVOJ SLOVENIJE V POVEZAVI S KONCEPTOM PAMETNIH VASI, FRANC BOGOVIČ (EPP GROUP), POSLANEC EVROPSKEGA PARLAMENTA
11.20 – 11.40 RAZPRAVA
11.40 – 12.00 ZAKLJUČEK
12.00 – POGOSTITEV IN DRUŽENJE

 

Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije na okroglo mizo prijavite, in sicer do 10. 10. 2019 na e-naslov: natasa.serbec@rra-posavje.si.

 

Vljudno vabljeni!

 

Franc Bogovič                                                                                  Martin Bratanič

Poslanec Evropskega parlamenta, EPP Group                               Direktor RRA Posavje

                                              

 

Vabilo v dopisu:

VABILO_OKROGLA MIZA POSAVJE POKRAJINE