VABILO: Omizje SKP 2021-27: Kmetijstvo, odporno na okoljska tveganja in tržna neravnovesja

Vabimo vas na omizje “Kmetijstvo, odporno na okoljska tveganja in tržna neravnovesja”, ki bo potekalo v okviru omizij “Skupna kmetijska politika EU 2021-2027: Izzivi v kmetijstvu v Sloveniji – kakšno naj bo slovensko kmetijstvo leta 2030?”.

 

Omizje bo potekalo v ponedeljek, 1. aprila 2019, med 11.30 in 13.30 uro v Biotehniški šoli Šempeter (Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici).

 

Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. Na dogodek se, prosimo, prijavite na: bit.ly/SKP-Sempeter

 

V EU se intenzivno oblikuje nov večletni finančni okvir oz. sedemletni proračun EU za obdobje med letom 2021 in letom 2027, ki ga laično imenujemo finančna perspektiva EU. Pomemben del te nove finančne perspektive je tudi Skupna kmetijska politika (SKP). Predlagana nova arhitektura SKP kot osnovo za izvedbo ukrepov SKP uveljavlja Strateški načrt SKP, ki ga bo morala pripraviti vsaka država članica, ga poslati Komisiji v potrditev, nato pa bo lahko začela izvajati ukrepe SKP. Slovenija torej potrebuje dokument, v katerem bomo zapisali vizijo slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja za naslednje desetletje.

 

Javna razprava med različnimi kmetijskimi deležniki, kot tudi izven, je nujna, saj obstajajo zelo različni pogledi, v katero smer naj bi razvijali slovensko kmetijstvo. Nekateri pogledi so si diametralno nasprotni, zato je nujno javno soočenje mnenj in pravočasna vključitev vseh deležnikov v razpravo.

 

S tem namenom organiziramo niz sedmih okroglih miz, na katerih bi deležniki skozi razpravo oblikovali izhodišča za slovenski Strateški načrt SKP. Zaključki okroglih miz bodo v veliko pomoč MKGP pri pripravi resolucije o razvoju kmetijstva, prehrane in podeželja, ki ga pripravlja ministrstvo in bo osnova za sprejem Strateškega načrta SKP. Na MKGP namreč že od lanskega leta delujejo štiri delovne skupine, ki vključujejo tako zunanje kot notranje deležnike in sistematično zbirajo mnenja, sugestije glede oblikovanja prihodnje SKP. Predstavniki ministrstva bodo predstavili predloge teh skupin in jih na okroglih mizah soočili z ostalimi deležniki.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami zelo podpira takšen pristop, saj je treba vizijo razvoja kmetijstva sprejeti v širokem dialogu. Nenazadnje tudi metodologija sprejema strateškega načrta predvideva vključitev vseh deležnikov.

 

Program:

 

Pozdravni nagovor gostitelja –  BŠ Šempeter in župana Občine Šempeter-Vrtojba

 • Barbara Miklavčič Velikonja, ravnateljica BŠ Šempeter
 • Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba

Pogled na nov koncept Skupne kmetijske politike EU

 • Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, SLS/EPP
 • Hermina Oberstar, Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo na MKGP

Panelna razprava: Obvladovanje okoljskih tveganj in tržna neravnovesja v kmetijstvu

 • Spopadanje z vplivi podnebnih sprememb na kmetijstvo (nove tehnologije, precizno kmetijstvo, zemljiške operacije, namakanje, protitočna zaščita, idr.),
 • Gospodarjenje z naravnimi viri glede na tveganja,
 • Zavedanje kmetov o tveganjih in njihovo upoštevanje pri poslovnem odločanju,
 • Vloga države pri obvladovanju tveganj,
 • Ukrepi SKP za spopadanje z neravnovesji na trgu kmetijskih proizvodov,
 • Vzajemni skladi, zavarovalne sheme

Govorci:

 • Hermina Oberstar, Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo na MKGP
 • Barbara Miklavčič Velikonja, ravnateljica BŠ Šempeter
 • Jože Vončina, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje, KGZS Zavod Nova Gorica
 • prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Franc Vodopivec, Kmetija Slavček, Dornberk
 • Žan Bric, Frlanova kmetija, Vogrsko

 

Razprava z občinstvom

Moderiranje: Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP).

 

Vljudno vabljeni!