VABILO: Omizje SKP 2021-27: Organiziranost in povezovanje v kmetijstvu za večjo samooskrbo s hrano

Vabimo vas na omizje Organiziranost in povezovanje v kmetijstvu za večjo samooskrbo s hrano, ki bo potekalo v okviru omizij “Skupna kmetijska politika EU 2021-2027: Izzivi v kmetijstvu v Sloveniji – kakšno naj bo slovensko kmetijstvo leta 2030?”.

 

Omizje bo potekalo v petek, 12. aprila 2019, med 11.30 in 14.00 uro v Centru biotehnike in turizma – Grm Novo mesto (Sevno 13, 8000 Novo mesto).

 

Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. Na dogodek se, prosimo, prijavite na: bit.ly/SKP-Grm

 

V EU se intenzivno oblikuje nov večletni finančni okvir oz. sedemletni proračun EU za obdobje med letom 2021 in letom 2027, ki ga laično imenujemo finančna perspektiva EU. Pomemben del te nove finančne perspektive je tudi Skupna kmetijska politika (SKP). Predlagana nova arhitektura SKP kot osnovo za izvedbo ukrepov SKP uveljavlja Strateški načrt SKP, ki ga bo morala pripraviti vsaka država članica, ga poslati Komisiji v potrditev, nato pa bo lahko začela izvajati ukrepe SKP. Slovenija torej potrebuje dokument, v katerem bomo zapisali vizijo slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja za naslednje desetletje.

Javna razprava med različnimi kmetijskimi deležniki, kot tudi izven, je nujna, saj obstajajo zelo različni pogledi, v katero smer naj bi razvijali slovensko kmetijstvo. Nekateri pogledi so si diametralno nasprotni, zato je nujno javno soočenje mnenj in pravočasna vključitev vseh deležnikov v razpravo.

S tem namenom organiziramo niz sedmih okroglih miz, na katerih bi deležniki skozi razpravo oblikovali izhodišča za slovenski Strateški načrt SKP. Zaključki okroglih miz bodo v veliko pomoč MKGP pri pripravi resolucije o razvoju kmetijstva, prehrane in podeželja, ki ga pripravlja ministrstvo in bo osnova za sprejem Strateškega načrta SKP. Na MKGP namreč že od lanskega leta delujejo štiri delovne skupine, ki vključujejo tako zunanje kot notranje deležnike in sistematično zbirajo mnenja, sugestije glede oblikovanja prihodnje SKP. Predstavniki ministrstva bodo predstavili predloge teh skupin in jih na okroglih mizah soočili z ostalimi deležniki.

Evropski poslanec Franc Bogovič v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami zelo podpira takšen pristop, saj je treba vizijo razvoja kmetijstva sprejeti v širokem dialogu. Nenazadnje tudi metodologija sprejema strateškega načrta predvideva vključitev vseh deležnikov.

 

Program:

 

Pozdravni nagovor gostitelja in predstavnika Mestne občine Novo mesto

 • Helena Jurše Rogelj, ravnateljica VSŠ GRM Novo mesto
 • dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave na MO Novo mesto

Pogled na nov koncept Skupne kmetijske politike EU

 • Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, SLS/EPP
 • Marjeta Bizjak, vodja Sektorja za kmetijske trge na MKGP
 • Igor Hrovatič, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

 

Panelna razprava: Organiziranost in povezovanje v kmetijstvu za večjo samooskrbo s hrano

Teme:

 

 • Povezovanje v zaokrožene agroživilske sisteme in povezovanje manjših kmetij na lokalni ravni
 • Strategija organizacij proizvajalcev RS
 • Ukrepi SKP za krepitev povezovanja kmetov
 • Digitalna orodja za spodbujanje povezav proizvajalec-potrošnik
 • Prehranska varnost – tudi v luči nedavnih škandalov
 • Samooskrba s hrano – s katero vrsto kmetovanja lahko dosežemo več?
 • Možnosti trženja lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov preko sistema javnih naročil

 

Govorci:

 

 • Tone Hrovat, direktor GRM Novo mesto
 • Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije
 • Jože Simončič, KGZS Zavod Novo mesto
 • Ema Zagorc, Evrosad Krško
 • Toni Kukenberger, Ekološka kmetija Kukenberger, Ponikve pri Trebnju
 • Vlasta Kuzmički, občina Sevnica
 • Marjeta Bizjak, vodja Sektorja za kmetijske trge na MKGP

 

Razprava z občinstvom

 

Moderiranje: Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP).

Vljudno vabljeni!