VABILO: Omizje SKP 2021-27: Vpliv kmetijstva na okolje in družbena sprejemljivost kmetijstva

Vabimo vas na omizje Vpliv kmetijstva na okolje in družbena sprejemljivost kmetijstva, ki poteka v okviru omizij Skupna kmetijska politika EU 2021-2027: Izzivi v kmetijstvu v Sloveniji – kakšno naj bo slovensko kmetijstvo leta 2030?

 

Omizje bo potekalo v petek, 22. marca 2019, med 12. in 14. uro na Biotehniškem centru Naklo (Strahinj 99, Naklo).

 

Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost.
Na dogodek se, prosimo, prijavite na: bit.ly/SKP-Naklo.

 

V EU se intenzivno oblikuje nov večletni finančni okvir oz. sedemletni proračun EU za obdobje med letom 2021 in letom 2027, ki ga laično imenujemo finančna perspektiva EU. Pomemben del te nove finančne perspektive je tudi Skupna kmetijska politika (SKP). Predlagana nova arhitektura SKP kot osnovo za izvedbo ukrepov SKP uveljavlja Strateški načrt SKP, ki ga bo morala pripraviti vsaka država članica, ga poslati Komisiji v potrditev, nato pa bo lahko začela izvajati ukrepe SKP. Slovenija torej potrebuje dokument, v katerem bomo zapisali vizijo slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja za naslednje desetletje.

 

Javna razprava med različnimi kmetijskimi deležniki, kot tudi izven, je nujna, saj obstajajo zelo različni pogledi, v katero smer naj bi razvijali slovensko kmetijstvo. Nekateri pogledi so si diametralno nasprotni, zato je nujno javno soočenje mnenj in pravočasna vključitev vseh deležnikov v razpravo.

 

S tem namenom organiziramo niz sedmih okroglih miz, na katerih bi deležniki skozi razpravo oblikovali izhodišča za slovenski Strateški načrt SKP. Zaključki okroglih miz bodo v veliko pomoč MKGP pri pripravi resolucije o razvoju kmetijstva, prehrane in podeželja, ki ga pripravlja ministrstvo in bo osnova za sprejem Strateškega načrta SKP. Na MKGP namreč že od lanskega leta delujejo štiri delovne skupine, ki vključujejo tako zunanje kot notranje deležnike in sistematično zbirajo mnenja, sugestije glede oblikovanja prihodnje SKP. Predstavniki ministrstva bodo predstavili predloge teh skupin in jih na okroglih mizah soočili z ostalimi deležniki.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami zelo podpira takšen pristop, saj je treba vizijo razvoja kmetijstva sprejeti v širokem dialogu. Nenazadnje tudi metodologija sprejema strateškega načrta predvideva vključitev vseh deležnikov.

 

Program:

 

Pozdravni nagovor gostitelja BC Naklo in župana občine Naklo

 • dr. Marjan Pogačnik, direktor Biotehniškega centra Naklo
 • Ivan Meglič, župan občine Naklo

Pogled na nov koncept Skupne kmetijske politike EU

 • Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, SLS/EPP
 • Simona Vrevc, v.d. generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo na MKGP

Predstavitev primerov okolju prijaznih kmetijskih praks

 • Andreja Ahčin, ravnateljica srednje šole, BC Naklo
 • Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika Kobarid
 • Luka Tomasino Rozman, (Kmetija Rozman), študent programa Upravljanje podeželja in krajine na BC Naklo

Panelna razprava: Boj proti podnebnim spremembam, vpliv kmetijstva na okolje in družbena sprejemljivost kmetijstva

 • Simona Vrevc, v.d. generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo na MKGP
 • prof. dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM
 • dr. Marija Markeš, Direktorat za okolje na MOP
 • Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije
 • Rok Roblek, župan občine Preddvor in nekdanji predsednik Zveze slovenske podeželske mladine

Teme:

 • Okoljski ukrepi v SKP in dvomi o njihovi uspešnosti glede učinkov na okolje,
 • Nasprotovanje uporabi pesticidov, gnojil, idr.,
 • Sobivanje kmetijske dejavnosti in čebelarstva,
 • Vloga preciznega kmetijstva pri doseganju okoljskih ciljev,
 • Sobivanje na podeželju: kmetijstvo – bivalno/spalno okolje,
 • Sobivanje med različnimi tipi kmetovanja (konvencionalno, integrirano, konzervativno, ekološko, biodinamično).

Razprava z občinstvom

 

Moderiranje: Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP).

 

Vljudno vabljeni!