VABILO: SKP 2021-2027: Vloga kmeta v slovenski družbi in demografski trendi na podeželju

V petek, 8. marca 2019, med 11.00 in 14.00 uro vas vabimo v Ipavčev kulturni center Šentjur (Ulica Dušana Kvedra 46, Šentjur), na omizje “Skupna kmetijska politika EU 2021-2027: Izzivi v kmetijstvu v Sloveniji – kakšno naj bo slovensko kmetijstvo leta 2030?” s temo Vloga kmeta v slovenski družbi in demografski trendi na podeželju.

 

Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. Na dogodek se, prosimo, prijavite na: http://bit.ly/SKP21-Sentjur.

 

V EU se intenzivno oblikuje nov večletni finančni okvir oz. sedemletni proračun EU za obdobje med letom 2021 in letom 2027, ki ga laično imenujemo finančna perspektiva EU. Pomemben del te nove finančne perspektive je tudi Skupna kmetijska politika (SKP). Predlagana nova arhitektura SKP kot osnovo za izvedbo ukrepov SKP uveljavlja Strateški načrt SKP, ki ga bo morala pripraviti vsaka država članica, ga poslati Komisiji v potrditev, nato pa bo lahko začela izvajati ukrepe SKP. Slovenija torej potrebuje dokument, v katerem bomo zapisali vizijo slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja za naslednje desetletje.

 

Javna razprava med različnimi kmetijskimi deležniki, kot tudi izven, je nujna, saj obstajajo zelo različni pogledi, v katero smer naj bi razvijali slovensko kmetijstvo. Nekateri pogledi so si diametralno nasprotni, zato je nujno javno soočenje mnenj in pravočasna vključitev vseh deležnikov v razpravo.

 

S tem namenom načrtujemo organizacijo sedmih okroglih miz, na katerih bi deležniki skozi razpravo oblikovali izhodišča za slovenski Strateški načrt SKP. Zaključki okroglih miz bodo v veliko pomoč MKGP pri pripravi resolucije o razvoju kmetijstva, prehrane in podeželja, ki ga pripravlja ministrstvo in bo osnova za sprejem Strateškega načrta SKP. Na MKGP namreč že od lanskega leta delujejo štiri delovne skupine, ki vključujejo tako zunanje kot notranje deležnike in sistematično zbirajo mnenja, sugestije glede oblikovanja prihodnje SKP. Predstavniki ministrstva bodo predstavili predloge teh skupin in jih na okroglih mizah soočili z ostalimi deležniki.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič zelo podpira takšen pristop, saj je treba vizijo razvoja kmetijstva sprejeti v širokem dialogu. Nenazadnje tudi metodologija sprejema strateškega načrta predvideva vključitev vseh deležnikov.

 

Program:

 1. panel – Vloga kmeta v slovenski družbi

Izpostavljena vprašanja:

 • Kdo danes sploh še kmetuje in zakaj?
 • Kdo je „pravi kmet”, aktivni kmet,…?
 • Družbena sprejemljivost kmetijstva, priznanje eko-socialnih storitev kmetijstva.
 • Ustvarjanje večje dodane vrednosti na kmetiji – kmetijske dopolnilne dejavnosti, nekmetijske dopolnilne dejavnosti,…

Govorci: mag. Tanja Strniša (državna sekretarka, MKGP), Stanko Jamnik (direktor, KGZS Zavod Celje), Matic Vizjak (inovativni mladi kmet l. 2017), Vinko But (direktor, KZ Šmarje pri Jelšah), Andrej Podpečan (Kmetija Podpečan), Sabina Stipčič (vodja nabave, Terme Olimia)

 

*** ODMOR ***

 1. panel – Socialni in demografski trendi na podeželju

Izpostavljena vprašanja:

 • Generacijska obnova lastnikov kmetij/mladi na podeželju: Kaj storiti, da se bo čim več mladih odločilo za kmetovanje in prevzem kmetij?
 • Zmanjševanje števila kmetij: razlog za paniko ali izziv kako zaokroževati kmetije mladih prevzemnikov?
 • Kako omogočiti normalen socialni položaj tistim, ki predajo kmetije mlajšim?
 • Položaj žensk na kmetijah.
 • Sobivanje kmetov in ostalih prebivalcev na podeželju.

Govorci: mag. Tanja Strniša (državna sekretarka, MKGP), Irena Ule (predsednica, Zveza kmetic Slovenije), Doris Letina (Zveza podeželske mladine Slovenije), Rok Sedminek (predsednik, Slovenska kmečka zveza), Karolina Črešnar (kmetica leta 2017), Polona Starc (KGZS Zavod Celje), Jože Verdel (mladi kmet).

Omizje bo povezoval evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP)

 

Vabljeni!