VABILO: SKP 2021-2027: Znanje, modernizacija in digitalizacija v kmetijstvu

Vabimo vas na omizje “Znanje, modernizacija in digitalizacija v kmetijstvu”, ki poteka v okviru omizij “Skupna kmetijska politika EU 2021-2027: Izzivi v kmetijstvu v Sloveniji – kakšno naj bo slovensko kmetijstvo leta 2030?”.

 

Omizje bo potekalo v petek, 15. marca 2019, ob 9. uri
na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (Pivola 10, 2311 Hoče).

 

Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. Na dogodek se, prosimo, prijavite na: bit.ly/SKP-Hoce.

 

V EU se intenzivno oblikuje nov večletni finančni okvir oz. sedemletni proračun EU za obdobje med letom 2021 in letom 2027, ki ga laično imenujemo finančna perspektiva EU. Pomemben del te nove finančne perspektive je tudi Skupna kmetijska politika (SKP). Predlagana nova arhitektura SKP kot osnovo za izvedbo ukrepov SKP uveljavlja Strateški načrt SKP, ki ga bo morala pripraviti vsaka država članica, ga poslati Komisiji v potrditev, nato pa bo lahko začela izvajati ukrepe SKP. Slovenija torej potrebuje dokument, v katerem bomo zapisali vizijo slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja za naslednje desetletje.

 

Javna razprava med različnimi kmetijskimi deležniki, kot tudi izven, je nujna, saj obstajajo zelo različni pogledi, v katero smer naj bi razvijali slovensko kmetijstvo. Nekateri pogledi so si diametralno nasprotni, zato je nujno javno soočenje mnenj in pravočasna vključitev vseh deležnikov v razpravo.

 

S tem namenom organiziramo niz sedmih okroglih miz, na katerih bi deležniki skozi razpravo oblikovali izhodišča za slovenski Strateški načrt SKP. Zaključki okroglih miz bodo v veliko pomoč MKGP pri pripravi resolucije o razvoju kmetijstva, prehrane in podeželja, ki ga pripravlja ministrstvo in bo osnova za sprejem Strateškega načrta SKP. Na MKGP namreč že od lanskega leta delujejo štiri delovne skupine, ki vključujejo tako zunanje kot notranje deležnike in sistematično zbirajo mnenja, sugestije glede oblikovanja prihodnje SKP. Predstavniki ministrstva bodo predstavili predloge teh skupin in jih na okroglih mizah soočili z ostalimi deležniki.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič v sodelovanju z izobraževalnimi inštitucijami zelo podpira takšen pristop, saj je treba vizijo razvoja kmetijstva sprejeti v širokem dialogu. Nenazadnje tudi metodologija sprejema strateškega načrta predvideva vključitev vseh deležnikov.

 

Program:

 

Pozdravni nagovor gostitelja:

 • prof. dr. Branko Kramberger (Dekan FKBV UM)

 

Pogled na nov koncept Skupne kmetijske politike v EU

 • Franc Bogovič (poslanec Evropskega parlamenta, SLS/EPP)
 • Aleksandra Pivec (Ministrica za Kmetijstvo, Gozdarstvo in prehrano RS)

 

1. panel – Pomen in prenos pridobljenega znanja v kmetijsko podjetniško prakso in modernizacija kmetijstva

 • Prenos znanja v kmetijsko podjetniško prakso in modernizacija kmetijstva,
 • Posodobitev izobraževalnih študijskih programov in krepitev sodelovanja z drugimi raziskovalnimi inštitucijami,
 • Vzpostavitev platform za sodelovanje med izobraževalnimi/raziskovalnimi institucijami, zadrugami, KGZS, idr. za učinkovitejši prenos sodobnih znanj kmetom,
 • Primeri uspešnih kmetijsko podjetniških praks diplomantov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM.

Govorci:

 • dr. Aleksandra Pivec (Ministrica za Kmetijstvo, Gozdarstvo in prehrano RS),
 • Igor Hrovatič (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije),
 • Miroslav Kosi (Predsednik Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.),
 • prof. dr. Marko Debeljak (znanstveni sodelavec, Inštitut Jožef Štefan),
 • Stane Klemenčič (direktor KGZS Zavod Maribor),
 • prof. dr. Črtomir Rozman (prodekan za raziskovalno dejavnost, FKBV UM),
 • prof. dr. Tatjana Unuk (prodekanja za študijsko dejavnost, FKBV UM).

Predstavitev primerov dobrih praks:

 • ing. agrar. ekon. Denis Ploj (Zadruga Dobrina, z.o.o.),
 • ing. agrar. ekon. Petra Štuhec (Kmetija Štuhec),
 • agrar. ekon. Tanja Dergan (raziskovalka, Inštitut Jožef Štefan),
 • agrar. ekon. Dejan Šumak (Spovano d.o.o.),
 • Jaka Ficko (študent 3.l. MARP, FKBV).

Moderiranje: red. prof. dr. Karmen Pažek, predstojnica študijskega programa Agrarna ekonomika in razvoj podeželja, FKBV UM

 

*** ODMOR ***

 

2. panel – Vizija razvoja digitalizacije v kmetijstvu in Pametne vasi

 • Pametne vasi – nov koncept razvoja podeželja v 21. stoletju: e-zdravje, novi socialni koncepti, mobilnost, decentralizirana energetika, turizem…)
 • Precizno kmetijstvo in njegov vpliv na rabo virov,
 • Krepitev kratkih prodajnih verig s pomočjo sodobnih tehnologij,
 • Krepitev povezav in sodelovanja med kmeti s pomočjo sodobnih tehnologij: delitvena ekonomija, e-strojni krožki…

Govorci:

 • dr. Aleksandra Pivec (Ministrica za Kmetijstvo, Gozdarstvo in prehrano RS),
 • Andrej Rebernišek (direktor KGZS Zavod Ptuj),
 • dr. Emilija Stojmenova Duh (znanstvena sodelavka, Fakulteta za elektrotehniko UL, vodja mreže FabLab),
 • prof. dr. Miran Lakota (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za biosistemsko inženirstvo),
 • prof. dr. Jernej Turk (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja).

Moderiranje: Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP).

Vabljeni!