Za nadaljnji uspešen razvoj čebelarstva v EU je treba okrepiti izobraževanje in izmenjavo znanj med evropskimi čebelarji

Bruselj, 23. januar 2018 – Člani odbora Evropskega parlamenta (EP) za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) so danes potrdili predlog poročila o prihodnosti čebelarstva v EU, ki predstavlja usmeritev Evropski komisiji za spremembe politik in ukrepov EU ter njenih držav članic na tem področju. Pri pripravi poročila je s številnimi amandmaji aktivno sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je ob robu seje odbora AGRI izrazil zadovoljstvo nad rezultatom glasovanja in tudi pričakovanje, da bo navedeno poročilo brez večjih sprememb potrjeno tudi na plenarnem zasedanju EP v Strasbourgu v mesecu marcu.

 

“Kolegom poslancem iz ostalih evropskih držav vedno z velikim veseljem predstavim uspešno zgodbo o uspehu slovenskega čebelarstva, ki sodi v sam svetovni vrh. Odzivi so vedno pozitivni, zato me še toliko bolj veseli, da smo v danes sprejetemu poročilu uspeli potrditi tudi številne predloge, ki so jih predlagali slovenski čebelarji, ki so pred slabimi tremi leti na mojo predlog tudi predstavili svoje uspešno delovanje v Evropskem parlamentu. Poročilo tako npr. pozdravlja uspešno slovensko pobudo za razglasitev 20. maja kot Svetovnega dneva čebel pri Združenih narodih, kar je bilo uradno potrjeno lanskega decembra in daje priznanje iniciativi za Evropski medeni zajtrk. Poleg tega se državam članicam daje tudi spodbudo k večji porabi medu v izobraževalnih institucijah z vključitvijo medu v sheme šolske prehrane ter krepitvi zavesti o pomenu čebel pri naših najmlajših,“ je ob robu seje AGRI izpostavil Bogovič in dodal, da čebelarstvo in vloga čebel postajata čedalje pomembnejša tema razprav v Evropskem parlamentu.

 

“Poročilo ugotavlja, da se je evropska proizvodnja medu podvojila v zadnjih petnajstih letih, in to kljub številnim invazivnim tujerodnim vrstam in okoljskim izzivom. To je dokaz, da evropski  čebelarji delajo dobro, a se hkrati soočajo s čedalje večjimi problemi. Varoja, ki je ena največjih nevarnosti za zdravje čebel, ponarejeni med s Kitajske ter težave z zagotavljanjem ustrezne sledljivosti medu so le nekateri izmed njih. Zato je poziv k povečanju sredstev za podporo čebelarstvu nujen,” je poudaril Bogovič, ki med številnimi predlogi iz navedenega poročila izpostavlja še pobudo o povečanju financiranja nacionalnih čebelarskih programov iz proračuna EU za 50 %, ukrepe na področju promocije sonaravnih zdravil za zdravljenje čebel, potrebo po podpori izobraževanju in izmenjavi znanja med evropskimi čebelarji ter predlog za podaljšanje programskega obdobja za nacionalne čebelarske programe do 30. oktobra v tekočem letu, namesto do 31. julija, ko je sezona čebelarjenja na višku, kakor velja trenutno.