Za zaustavitev izseljevanja iz gorskih območij je ključen razvoj turizma, kmetijstva in malega gospodarstva, prilagojen okoljsko občutljivi krajini

Strasbourg, 10. maj 2016 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je kot poročevalec v senci pri Poročilu o kohezijski politiki v gorskih regijah EU, ki ga je danes sprejel Evropski parlament, na včerajšnjem zasedanju v razpravi izpostavil, da gorska območja obsegajo skoraj 30 odstotkov površine EU, na katerem živi prek 70 milijonov ljudi. Poudaril je nujnost, da Evropska komisija pripravi razvojno strategijo za ta območja v izogib poglabljanju razvojnega zaostanka in izseljevanja iz teh območij na osnovi štirih razvojnih stebrov: delovna mesta in gospodarski razvoj, sociala in gospodarstvo, okolje in klimatske spremembe ter dostopnost in povezanost gorskih območij.

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) na majskem zasedanju EP na temo Poročila o kohezijski politiki v gorskih regijah EU: 

 

Bogovič, ki je kot poročevalec v senci v imenu Poslanske skupine EPP intenzivno sodeloval pri pripravi poročila o kohezijski politiki v gorskih regijah, se je zahvalil poročevalki Iliani Iotovi za odlično sodelovanje. Kot je poudaril, je težava že pomanjkanje konkretne opredelitve za gorska območja v EU (cca. 30 %) in ljudi (prek 70 milijonov), ki živijo v njih, zato so evropski poslanci v poročilu najprej jasno zahtevali opredelitev posebne definicije za  določitev gorskih območij ter Evropsko komisijo pozvali k pripravi razvojnega koncepta teh območij.

 

Razvoj gorskih območij v EU so evropski poslanci po Bogovičevih besedah v poročilu razdelili na štiri stebre:

 

  1. Delovna mesta in gospodarski razvoj – so predpogoj za ohranitev obstoja in poseljenosti gorskih območij. “Evropski poslanci v poročilu pozivamo k iskanju različnih pristopov za več sodelovanja in usklajenosti med kmetijstvom, gozdarstvom, obrtjo, turizmom, malimi in srednjimi podjetji, seveda z mislijo na okoljsko občutljivost gorskih regij,” je poudaril Bogovič. Tako je Evropski parlament podprl Bogovičev predlog o spodbujanju povezovanja proizvajalcev in panog v gorskih regijah z namenom krepitve kratke oskrbovalne verige, s poudarkom na kakovosti ter promoviranju in zaščiti geografske označbe.

 

  1. Socialno – ekonomska vloga gorskih območij, kjer je nujna usmeritev k razvoju trajnostnega razvojnega koncepta, usmerjenega k nizko – ogljični družbi in ustvarjanju zelenih delovnih mest. ?Posebno pozornost je treba nameniti kmetijstvu, zato smo še posebno dobro preučili mnenje odbora AGRI, predvsem glede ohranjanja malih gorskih kmetij in ohranjanja mladih v tej panogi,? je dejal Bogovič in dodal, da so posebno mesto namenili tudi potrebi po kakovostnem izobraževanju prebivalstva, od dualnega sistema pri mladih, do vseživljenskega učenja v obliki dopolnitev in prekvalifikacij pri starejših.

 

  1. Zaščita okolja in klimatske spremembe so pomemben del dokumenta. “Pod pritiskom klimatskih sprememb se vsi zavedamo velikega pomena gorskih območij, tako z vidika vloge za zagotavljanje kakovostne pitne vode, biodiverzitete in zaščite posameznih habitatov. Ravno zato je v poročilu velik poudarek na zelenem gospodarstvu, kot edini možni opciji za okoljsko občutljiva območja,” je razložil Bogovič.

 

  1. Dostopnost in povezanost gorskih območij. ?Premik glavnih prometnih tokov iz cest na okoljsko bolj sprejemljive železnice bo zahteval ogromne investicije, nekatere države pa so v velikem zaostanku pri razvoju te infrastrukture,? je na zasedanju Evropske parlamenta še povedal Bogovič in opozoril, da so zaradi redke poseljenosti in ogromnih razdalj zelo pomembna tudi vlaganja v sodobne širokopasovne povezave in druge informacijske tehnologije, ki že danes pomembno nadomestijo fizično prisotnost, kar je za odročne regije ključnega pomena.

 

?Če želimo preprečiti popolno razselitev gorskih območij in preprečiti velik razvojni zaostanek v prihodnosti, potrebujemo boljšo koordinacijo med različnimi EU skladi, ki podpirajo ta območja, kot tudi zagotovitev večje namenske finančne podpore gorskim regijam,? je zaključil Bogovič.

 

Priloga: Besedilo Poročila o kohezijski politiki v gorskih regijah EU, kot je bilo sprejeto na seji Evropskega parlamenta 10. maja 2016 (čistopis bo pripravljen naknadno):

Poročilo_o_kohezijski_politiki_v_gorskih_regijah_EU_A8-2016-0074_SL-1_sprejeto_besedilo_EP_10.05.2016