Zagon skupnega projekta: EU akcija za pametne vasi – mobilnost na podeželju

 “Če imamo pametna mesta, je skrajni čas tudi za pametne vasi!”

 

Bruselj, 11. april 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je skupaj z evropskim poslancem Tiborjem Szanyijem (S&D) ter Evropsko komisijo v Evropskem parlamentu gostil otvoritveni dogodek zagona skupnega projekta: EU akcija za pametne vasi – mobilnost na podeželju. Dogodek sta podprla evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan ter evropska komisarka za regionalno politiko Corina Cretu, kot panelisti pa so sodelovali tudi nekateri drugi evropski poslanci in predstavniki gospodarstva, tudi mladi predstavnik Tomaž Levak iz Slovenije z aplikacijo »Izvor – by OriginTrail«,  s katero se lahko sledi izvoru ključnih sestavin izdelkov vse do posameznih kmetij, kjer so bile pridelane. »Cilj projekta EU akcija za pametne vasi – mobilnost na podeželju je vzpostavitev privlačnega in trajnostnega življenja na podeželju z uporabo novih tehnologij in idej, ki jih narekujejo spremembe paradigm na področju kmetijstva, prevozov in ostalih gospodarskih aktivnosti, in s tem ohranjanje delovnih mest in kakovosti življenja na evropskem in tudi slovenskem podeželju,« je poudaril Bogovič, ki se zaveda, da sta kmetijstvo in mobilnost ključna za prihodnost podeželja.

 

Bogovič je hkrati izpostavil ostale pomembne vidike, kjer bodo imele takšne spremembe za podeželje odločilen vpliv, kot so na primer socialna oskrba starejših in onemoglih, turizem, podjetništvo, širjenje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in energetska samooskrba. Evropski parlament je po njegovem prepričanju pristojen za to, da odstrani zakonodajne in regulativne prepreke, ki ovirajo hitro adaptacijo omenjenih rešitev, obenem pa ob tem ne sme pozabiti na varovanje pravic vseh vpletenih.

 

»Živimo v času nove tehnološke revolucije – digitalizacije, in prav je, da na tem področju podeželje ne zaostane za mesti. Če imamo pametna mesta, je skrajni čas, da vzpostavimo tudi pametne vasi! Tudi na podeželju se namreč da uporabiti nove tehnološke rešitve kot so mobilno omrežje pete generacije (5G) ali internet stvari (angleško: Internet of Things) in nove koncepte, kot je delitvena ekonomija, ki jih prinaša 21. stoletje. Na tak način želimo oživiti podeželje in zaščititi tam živeče prebivalce pred revščino in izseljevanjem,« je na izzive, ki jih prinaša globalizacija, opozoril Bogovič.

 

Z današnjim dogodkom za zagon EU akcije za pametne vasi se ustvarja izhodišča z jasnim signalom dobrodošlice tehnologijam, inovacijam in znanosti kot možnim rešitvam za številne težave in sodobne izzive, s katerimi se trenutno soočata evropsko kmetijstvo in podeželje.