ZAGOTAVLJANJE PREHRANSKE VARNOSTI V LUČI PREDLOGA UREDBE EU O TRAJNOSTNI RABI PESTICIDOV

Državni svet Republike Slovenije in poslanec
v Evropskem parlamentu Franc Bogovič vabita na posvet

ZAGOTAVLJANJE PREHRANSKE VARNOSTI V LUČI
PREDLOGA UREDBE EU O TRAJNOSTNI RABI PESTICIDOV

v petek, 17. februarja 2023, ob 10.00 (registracija od 9.30)
v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Evropska komisija je predstavila Uredbo o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Predlagana uredba bi lahko imela velik neposredni vpliv na pridelavo kmetijskih proizvodov in izdelkov zaradi prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na zavarovanih območjih, na katerih je velik del pridelovalnih površin v Sloveniji, prav tako bi prinesla veliko dodatnih administrativnih bremen za kmete kakor tudi za državno administracijo. Po ocenah mnogih strokovnjakov bi uredba, kakršno je predlagala Evropska komisija, lahko ogrozila prehransko varnost v Evropi in posameznih državah članicah. Evropa na področju prehranske varnosti ne sme narediti podobnih napak, kot jih je storila na področju energetske varnosti. Posvet je organiziran z namenom pravočasne široke izmenjave mnenj vseh deležnikov in tudi vključitve splošne javnosti v razpravo o tako pomembni problematiki.

Vljudno vabljeni!

Franc Bogovič,
poslanec v Evropskem parlamentu
Marko Lotrič,
predsednik Državnega sveta RS

PROGRAM 

10.00: Uvodni nagovori:

 • Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 
 • Franc Bogovič, evropski poslanec, poročevalec za Poslansko skupino EPP v Evropskem parlamentu

10:15: Prvi panel:

 • Franc Bogovič (evropski poslanec, poročevalec za EPP skupino): Predstavitev predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in postopek sprejemanja predloga uredbe na ravni EU
 • Branko Tomažič, predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Stališče Komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede predloga uredbe v preteklem letu
 • Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Predstavitev stališča Vlade Republike Slovenije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev
 • Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: Predstavitev stališča KGZS o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

RAZPRAVA Z OBČINSTVOM

ODMOR ZA KAVO

11.45: Drugi panel:

 • prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo: Varstvo rastlin po uveljaviti predlagane uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev
 • Milivoj Širca, direktor lokalnega podjetja KARSIA Dutovlje, d. o. o.: Ali je to konec slovenskega kmetijstva, ki ga imamo in poznamo?
 • Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije: Pomen sodelovanja čebelarjev, kmetov in MGKP pri ozaveščanju o pravilni rabi FFS s ciljem preprečitve pomorov čebel
 • Boštjan Kozole, predsednik Združenja za sadjarstvo pri GZS-ZKŽP: Uporaba FFS v sadjarstvu
 • Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB in vinogradnik: Trajnostno naravnano financiranje prehranske samooskrbe
 • Marjan Colja, direktor Vinske družbe Slovenije: Uporaba FFS v vinogradništvu in na območjih Nature 2000
 • Toni Kukenberger, ekološki kmet, inovativni mladi kmet 2016: Pogled ekološkega mladega kmeta na trajnostni razvoj kmetijstva z vidika kmeta in njegove družine kot stebra slovenskega kmetijstva

RAZPRAVA Z OBČINSTVOM

POGOSTITEV

Posvet bosta povezovala evropski poslanec Franc Bogovič in državni svetnik Branko Tomažič.

 

Za udeležbo na dogodku je obvezna elektronska prijava na: https://www.ds-rs.si/sl/form/posvet-zagotavljanje-prehranske- .  Število prijav je omejeno in jih sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Vsi ostali zainteresirani si bodo dogodek lahko ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta RS.