Žalosten dan za EPP in Evropsko unijo

Bruselj, Koprivnica, 3. marec 2021 – Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP) je glasoval proti predlogu sprememb poslovnika Politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (EPP Group). Njegova obrazložitev glasu je podana v nadaljevanju:

 

“Glasoval sem proti spremembi poslovnika Politične skupine EPP, kajti danes nismo glasovali le o poslovniku, temveč tudi o usodi Evropske ljudske stranke, posledično pa tudi o spremembi političnega zemljevida v Evropi.

 

Obžalujem, da je bil celotni postopek sprejemanja sprememb poslovnika Politične skupine EPP spolitiziran in je potekal v duhu konkretnega primera glede statusa madžarske delegacije Fidesza v skupini. Današnja odločitev tudi ni bila sprejeta ne ob pravem času, ne na pravem mestu. Rešitev nesporazumov z Orbanom in Fideszom bi moral poiskati predsednik EPP Donald Tusk in jo predstaviti na politični skupščini EPP, ne pa, da je namesto njega predsednik Politične skupine EPP Manfred Weber prevzel pobudo pri reševanju sporov v okviru naše politične skupine v Evropskem parlamentu.

 

Današnja odločitev bo žal imela zelo velik vpliv na stanje v EPP, Evropskem parlamentu, kot tudi v Evropski uniji. Bojim se, da gremo v času pandemije, ki zelo slabi EU, tudi v smer velike slabitve EPP, ki lahko kmalu izgubi večino v Evropskem parlamentu, kar bo imelo za posledico še večjo politično fragmentacijo v Evropskem parlamentu, v Evropski uniji kot taki pa krepitev ekstremnega desnega pola. Zato je današnji dan zelo žalosten dan za EPP, ki je najbolj zaslužna za Evropo, kot jo imamo danes.

 

Resnično obžalujem, da se je mnogo premalo energije vložilo v to, da bi se EPP ohranilo enovito. Sam iz Politične skupine EPP nimam nobenega namena izstopiti. V SLS, kjer si želimo še naprej povezane Evrope, v kateri se borimo za ohranitev temeljnih evropskih vrednot, v tem trenutku ne vidimo druge alternative, kot je EPP, in zato v SLS ostajamo njen trdni člen.”