Zasebni denar za raziskave na področju biogospodarstva po novem neposredno tistim, ki imajo projekt

Odbor za regionalni razvoj podprl mnenje poročevalca Franca Bogoviča o spremembah na področju sofinanciranja biogospodarstvu  

 

Bruselj, 20. junij 2017 –  Na današnji seji Odbora za regionalni razvoj so evropski poslanci z 21 glasovi za in samo 3 proti potrdili mnenje, ki ga je za pristojni Odbor za industrijo, raziskave in energetiko pripravil evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Leta 2014 je Evropski parlament namreč sprejel odločitev o ustanovitvi skupnega podjetja na osnovi javno-zasebnega partnerstva, ki bo investiralo izključno v panoge, ki temeljijo na uporabi biomase in drugih obnovljivih virov. Skupno podjetje, imenovano BBI, naj bi delovalo do leta 2024. V tem obdobju bo finančni prispevek EU znašal 975 milijonov EUR, zasebni sektor pa naj bi prispeval 2.730 milijonov EUR sredstev. S tem je Evropska unija pokazala zelo jasno zavezo k spodbujanju panog, ki z inovativnimi tehnologijami in biorafinerijami preoblikujejo obnovljive naravne vire v proizvode, materiale in goriva.

 

»V praksi se je izkazalo, da ima skupno podjetje zelo velike težave pri pridobivanju sredstev s strani zasebnih partnerjev. Ti so namreč zelo skeptični nad obstoječim modelom sofinanciranja, ki predvideva financiranje prek konzorcija podjetij v panogi. Tako nimajo nobenega nadzora nad tem, kam se bo prerazporedil njihov vložek znotraj panoge, niti kakšni so učinki njihovega prispevka,« pojasnjuje Bogovič, ki še opozarja, da gre večinoma za vlaganja v raziskave in razvoj, zato sta transparentnost in merjenje vmesnih rezultatov še toliko bolj pomembna.

 

Evropska komisija je pripravila predlog v obliki manjših sprememb obstoječe uredbe, ki bo zasebnim investitorjem, ki želijo investirati v biogospodarske panoge, omogočila neposreden stik z izbranim projektom.

 

»V mnenju, ki sem ga kot poročevalec pripravil za odbor REGI, smo tako odločno podprli omenjene predloge sprememb in pozvali pristojni Odbor za industrijo, raziskave in energetiko k čimprejšnji potrditvi predloga Komisije. Namreč, trenutno stanje kaže, da s sofinanciranjem razvoja biogospodarskih panog krepko zaostajamo za načrti, učinkov pa praktično ni,« je po zaključku seje Odbora za regionalni razvoj visoko podporo svojemu dokumentu komentiral poročevalec Franc Bogovič.