Zavezništvo za mlade je na pravi poti

Krško, 26. maj 2017 – Projekt Zavezništvo za mlade, ki so ga na pobudo in v sodelovanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem, s katerim so združili moči šolstvo, gospodarstvo in lokalna skupnost, pričeli v Krškem in Posavju, je na pravi poti. To je ugotovitev današnje že 2. konference na temo Zavezništva za mlade v Kulturnem domu Krško, ki je v ospredje postavila sinergijo šolstva, gospodarstva in lokalne skupnosti pri uvajanju praktičnega izobraževanja v podjetjih in spoznavanje zaposlitvenih priložnosti za mlade za boljšo perspektivo mladih v lokalnem okolju.   

 

»Gre za projekt, s katerim želimo mladim omogočiti lažji prehod po končani izobrazbi na trg dela. In pot, ki smo jo oblikovali skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Krško (OOZ Krško), Občino Krško, Šolskim centrom Krško-Sevnica, GZS Območno zbornico Posavje, Krško in Aktivom ravnateljev OŠ Posavja, je prava pot, da se mladim v Posavju čimprej zagotovi praktično učenje, delovne izkušnje in večje možnosti za zaposlitev ter s tem tudi lepši jutri,« je povedal evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), pobudnik iniciative »Zavezništvo za mlade«. V Posavju ta projekt uvajajo po vzoru evropskega projekta, nastalega v letu 2014 v iniciativi družbe Nestle in v sodelovanju s številno mrežo mednarodnih podjetij, ki na ravni EU na področju dualnega izobraževanja dosega odlične rezultate in katerega je danes predstavila tudi predstavnica družbe Nestle Gabriele Staubmann. »S projektom želimo pokazati, katere so perspektivne panoge, ki so zaposljive v domačem okolju, ter mlade seznaniti predvsem s poklici na tehničnem področju. Skozi izvajanje dosedanjih aktivnosti smo prišli do zaključkov, da je okrepljeno sodelovanje tako šolstva, gospodarstva kot lokalne skupnosti, nujno, če želimo doseči, da bodo mladi v prihodnje imeli zaposlitev v lokalnem okolju,« je še poudaril Bogovič.

 

Zavezništvo za mlade je v slabega pol leta, ko je s konferenco lanskega decembra predstavilo pobudo, izvedlo številne aktivnosti, med katerimi so bila srečanja s predstavniki gospodarstva, predvsem panog, ki jih pokriva Šolski center Krško-Sevnica, ter srečanje z ravnatelji in socialnimi pedagogi osnovnih šol v Posavju, del aktivnosti je bil prijavljen tudi na razpis za sredstva CLLD. Bistveno pri dosegu ciljev Zavezništva je tudi to, da smo vzpostavili dobro sodelovanje med gospodarstvom, šolstvom in lokalno skupnostjo,« pa je dejala Janja Starc, OOZ Krško.

 

Kot so predstavili na okrogli mizi, je v okviru projekta že pripravljen popis opremljenosti osnovnih šol za izvajanje pouka in interesnih dejavnosti na področju tehnike, ugotovljen interes OŠ za izvajanje aktivnosti promocije poklicev, narejen popis dosedanjih aktivnosti posavskih javnih zavodov v smeri kariernih priložnosti mladih in promocije poklicev. Zavezništvo za mlade je pripravilo tudi kadrovski potencial do leta 2020 (temeljita analiza nabora potencialnih zaposlovalcev jih čaka še v prihodnje), nabor učnih mest v podjetjih, ki so pripravljena sodelovati v procesu dualnega sistema izobraževanja. Z Zavezništvom za mlade želijo dualni sistem izobraževanja vpeljati tudi na srednješolsko raven izobraževanja, saj dosedanja 14 dnevna praksa (v vseh štirih letih) ne omogoča zadostne seznanitve z delovnim procesom, v ta namen bodo na ŠC Krško-Sevnica v smislu odprtega kurikuluma poskusno pričeli z dodatnim izobraževanjem v podjetjih oz. z vključenostjo podjetij v okviru projektnih nalog.

  

 

Zavezništvo za mlade ima sodeč po prvih odzivih podporo tudi v celotni regiji Posavje, ki namerava v prihodnje sistematično pristopiti k reševanju kadrovske problematike tudi s pomočjo Zavezništva za mlade. Projekt je zastavljen sistematično, in sicer da se najprej prične z aktivnostmi pri osnovnošolcih ter nadaljuje v srednjih šolah in na fakultetah.

 

V. d. generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Jernej Tovšak je izrazil podporo projektu Zavezništva za mlade v Posavju in Sloveniji in opozoril, da je ključno ustvarjati delovna mesta in spodbujati investicije, treba pa se je zavedati tudi problema strukture delovne sile ter tudi staranja prebivalstva tako v EU kot v Sloveniji.

Vidik izobraževalne politike in trenutnih aktivnosti države na področju vajeništva in dualnega izobraževanja je udeležencem predstavil direktor Centra RS za poklicno izobraževanje Elido Bandelj.