Zmaga zdrave kmečke pameti v Evropskem parlamentu in velika zaušnica Evropski komisiji: Zavrnili smo ideološki predlog o trajnostni rabi pesticidov (SUR) – pomemben korak v smer krepitve večje prehranske varnosti v EU!

Strasbourg, 22. november 2023 – Poslanci Evropskega parlamenta so na današnjem glasovanju v celoti zavrnili besedilo predloga dopolnjene Uredbe o trajnostni rabi pesticidov (Uredba SUR) in s tem Evropski komisiji dali močan poziv, da umakne ta predlog uredbe in s tem zaključi zakonodajni postopek. V politični skupini EPP, katere član je tudi poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, ki je v imenu skupine EPP zelo aktivno sodeloval v pogajanjih o predlogu uredbe SUR v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), so sicer amandmirani predlog večinoma podprli, saj so že tekom glasovanja bili sprejeti vsi ključni amandmaji, ki so na predlog Bogoviča in mnogih drugih poslancev EPP Group iz predloga izločili najbolj problematične in škodljive določbe glede občutljivih območij, ciljev, administracije za kmete, idr, kar je bil že sam po sebi izreden uspeh. A današnja končna zavrnitev besedila v celoti je za vse še večje olajšanje.

“Danes proslavljamo zmago zdrave kmečke pameti v Evropskem parlamentu, ki je prepričljivo sprejel razumno odločitev in praktično pokopal škodljivi predlog uredbe o trajnostni rabi pesticidov (SUR) ter Evropski komisiji, pa tudi odboru ENVI v Evropskem parlamentu in poročevalki Sari Wiener sporočil, da ga evropski poslanci večinsko zavračamo. Izjemno me veseli, da je prevladal zdrav razum in smo evropski poslanci pokazali rdeč karton tistim v Evropski komisiji, parlamentu in okoljskim NVO-jem, ki so mislili, da bodo na osnovi njihove zelene ideologije in z odločitvami iz bruseljskih foteljev ukazovali, kaj naj kmetje delajo,” v prvem odzivu poudarja Bogovič.

Ob tem Bogovič še pojasnjuje potek obravnave predloga uredbe SUR v Evropskem parlamentu, skozi katerega se je skupaj z drugimi kolegi iz poslanske skupine EPP ter kolegi iz nekaterih drugih političnih skupin, trudil z amandmaji vseeno izboljšati prvotni predlog Komisije, ki so ga na ENVI odboru sicer poskušali narediti še bolj skrajnega: »Kljub izjemno veliko truda, ki sem ga tako sam kot številni drugi kolegi v odborih AGRI in ENVI vložil v pripravo za izboljšanje prvotnega predloga zakonodaje SUR, da bi le-ta temeljil na upoštevanju realnega stanja na terenu in v državah članicah EU, sem nad današnjim glasovanjem, s katerim smo predlog uredbe SUR v celoti zavrnili in vrnili nazaj Komisiji, zelo zadovoljen. Z današnjim glasovanjem o posameznih amandmajih smo iz predloga SUR izločili oz. spremenili za kmete številne problematične določbe – od podaljšanja obdobja za doseganje ciljev zmanjšanja FFS do leta 2035, do izločitve t. i. občutljivih območij in izjem za države z izjemno nizko rabo FFS – zaradi česar sem na koncu tudi sam podprl spremenjeni – amandmirani predlog. A za tem je na končnem glasovanju večina kolegov poslancev, sestavljena iz skrajno levih in skrajno desnih političnih skupin, ocenila, da tako izboljšanega besedila ne morejo podpreti. Za ene je bilo amandmirano poročilo premalo, za druge pa preveč okoljsko naravnano. Rezultat še enkrat več kot očitno kaže, da je bil osnovni predlog Komisije slab in škodljiv ter ni ustrezno naslavljal problematike zmanjševanja FFS.« 

Bogovič še izpostavlja: »V politični skupini EPP smo danes uspeli dobiti podporo večine Evropskega parlamenta za praktično vse predloge, ki smo jih pripravili v mnenju odbora AGRI, kot je npr. podaljšanje obdobja za doseganje cilja EU in nacionalnih ciljev zmanjšanja rabe pesticidov na leto 2035 – z osnovno predlagane letnice 2030, s čimer bi omogočili normalen čas za spremembe kmetijskih modelov in ohranitev prehranske varnosti v EU. Prav tako smo dobili večino za cilj zmanjšanja rabe FFS na ravni EU, ki smo ga postavili »do 50 %« med povprečjem porabe v letih 2011–2013 in letom 2035 ter min. 35 % znižanje porabe FFS med povprečjem porabe pesticidov v letih 2011-2013 in letom 2035 na ravni držav članic. To je bistveno bolj realistično, zlasti ob upoštevanju dejstva, da se je raba FFS na ravni EU v zadnjih štirih letih že zmanjšala za 33 %,« in dodaja: 

“V amandmiranem predlogu so bili na naš predlog dodani tudi amandmaji, ki so iz predloga izločili t. i. občutljiva območja, kar je bila ena ključnih zahtev, ki sem jo izpostavljal v pogajanjih v odboru AGRI. Prav tako smo izločili vse reference na elektronske evidence, ki bi pomenile izjemno administrativno breme za kmete. Nenazadnje pa smo sprejeli tudi ustrezne izjeme glede doseganja ciljev zmanjševanja rabe FFS za države, ki imajo zelo nizko rabo FFS,” razloge za podporo spremenjenemu besedilu navaja Bogovič, ki pa kljub temu ne skriva zadovoljstva, da je bil predlog, tudi s pomočjo glasov poslancev EPP v drugem postopkovnem predlogu pri končnem glasovanju, v celoti zavrnjen, kar je najboljša možna rešitev.

»Rešitve, ki jih je v predlogu uredbe SUR predlagala Komisija, in dodatno še odbor ENVI v Evropskem parlamentu na srečo niso bile sprejemljive za večino v Evropskem parlamentu, ki si očitno ni želela še bolj radikalnih »rešitev« za evropsko kmetijstvo, ki bi kmetom dejansko onemogočile proizvajati kakovostno, varno in cenovno dostopno hrano za potrošnike. Tako drastičnim ukrepom v škodo evropskega kmetijstva smo v politični skupini EPP odločno nasprotovali. K sreči se je tudi v ostalih političnih skupinah zbralo dovolj racionalnih kolegov, ki so ravnali enako. Sedaj dajemo Komisiji možnost, da predlog uredbe v celoti umakne in pripravi novega, bolj realističnega, ki bo omogočil tako zmanjševanje rabe FFS kot zagotavljanje prehranske varnosti,« zaključuje Bogovič.