Bogovič postavil vprašanje o morebitni spodbudi jedrski tehnologiji v EU po vzoru ameriških ukrepov za umiritev inflacije

Strasbourg, 18. januar 2023 –  Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v današnji razpravi na januarskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta sodeloval v razpravi o sklepih zasedanja Evropskega sveta, z dne 15. decembra 2022. Postavil je vprašanje glede podpore jedrski tehnologiji v Evropski uniji, glede na to, da ZDA že uvajajo številne spodbude za jedrsko energijo na ameriškem trgu ter izrazil prepričanje, da ob dejstvu, da je elektrifikacija osnova za prehod v nizkoogljično družbo, EU ne bo postala nizkoogljična družba, v kolikor v mešanici nizkoogljičnih virov ne bo tudi jedrske energije. 

Celoten govor evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki pozdravlja tudi nedavno pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za podaljšanje obratovanja NEK za 20 let, je podan v nadaljevanju.

»Spoštovani, razpravljamo o zelo pomembni temi in energetika je tudi ena od tistih, ki je zaradi vojne zelo zaznamovala lansko leto in bo tudi v prihodnje. Govorimo tudi o ameriških ukrepih za umiritev inflacije in eden izmed teh ukrepov, ki so ga v ZDA sprejeli, je zelo povezan z uporabo jedrske energije. Pri njih je načrt, kako transformirati premogovne lokacije v jedrske, kako ustvariti ekosistem: okolje, proizvodnjo, tehnologije na področju obstoječe jedrske energije, subvencionirati s 15 dolarji po  megavatni uri tudi gradnjo jedrskih elektrarn, kakor tudi subvencionirati in pospešiti gradnjo malih modularnih reaktorjev , pospešeno vlagajo tudi v fuzijo. Ali je v Evropi kaj takega možno, kajti sam sem trdno prepričan, da nam ne bo pomagalo, če bomo le oblikovali trge električne energije in govorili veliko samo o obnovljivih virih, v kolikor ne bo v tej mešanici nizkoogljičnih virov tudi jedrska energija. In vemo pa, da je elektrifikacija osnova za prehod v nizkoogljično družbo. Ali se kaj takega načrtuje tudi v letošnjem letu v ukrepih Evropske unije?«