Prednostni cilj je ohranitev prebivalstva na podeželju oz. ustavitev izseljevanja s podeželja v mesta

Strasbourg, 12. marec 2015 ? V Strasbourgu je danes potekala prva seja Medskupine Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in odmaknjena območja (Intergroup on rural, mountainous and remote areas), katere podpredsednik je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

Na seji so bile so bile predstavljene smernice delovanja medskupine, člani pa so si izmenjali stališča o povečanju pomena podeželja, izboljšanju pogojev za življenje na podeželju ter zagotavljanju enakovrednega dostopa do storitev vsem prebivalcem podeželskih in višje ležečih območij.

Bogovič, ki se kot podpredsednik medskupine ukvarja z vsebinskim področjem RURBAN ? povezovanje mest in podeželja ? je v svoji predstavitvi izpostavil prednostna področja, s katerimi se bo ukvarjal ter jih v čim večji meri poskusil ?spraviti v življenje?.
Ključna prednostna naloga ostaja ohranitev prebivalstva na podeželju oz. ustavitev izseljevanja s podeželja v mesta. Po njegovem mnenju je to mogoče zagotoviti tako z boljšimi infrastrukturnimi povezavami (cestna in železniška infrastruktura, okolju prijazen javni promet, kolesarske steze, širokopasovne internetne povezave, itd.) kot s promocijo trajnostne mobilnosti. Pomembna je tudi krepitev investicij in gospodarske aktivnosti na podeželju ter izboljšanje ekonomskega sodelovanja med mesti in podeželjem z namenom ohranitve delovnih mest. S tem se tudi zmanjša možnost priseljevanja v mesta in ohranja visoko stopnjo poseljenosti na podeželju.
Za povezovanje med urbanimi in podeželskimi območji so pomembne tudi krajše prehrambne verige, promocija lokalno pridelane hrane in prodaja le-te v mestih. Ljudje v mestih se namreč čim bolj zavedajo pomena lokalno pridelane hrane in krajših prehrambnih verig, zato jim je treba z ustreznimi instrumenti olajšati dostop do nje. Intenzivneje jim je treba tudi izpostavljati prednosti življenja na podeželju.

V naslednjih mesecih namerava Bogovič opraviti številne razgovore, tako s strokovnimi združenji kot s predstavniki DG REGIO na Evropski komisiji, z namenom pridobitve čim več smernic za pripravo novega RURBAN programa, ki bo nato šel v sprejem članom medskupine.