Slovenija mora dvigniti status družinskim kmetijam in njim podrejati ukrepe Skupne kmetijske politike (SKP)

Družbena sprejemljivost kmetijstva je pogoj, da kmetijstvo ostane bistveni dejavnik varovanja okolja

 

Gornja Radgona, 26. avgust 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na otvoritveni dan najpomembnejšega, 55. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejem v Srednji Evropi – AGRA – bil gost v sejemskem studiu Televizije AS, sodeloval na slavnostni otvoritvi AGRE in kot govorec podprl stališča Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki (SKZ pri SLS) na omizju »Zagotovimo Sloveniji hrano za jutri – problematika kmetijske zemljiške politike v Sloveniji«.  Ob ogledu 55. AGRE je Bogovič poudaril: »AGRA je vedno znova priložnost za srečanje in izmenjavo mnenj med vsemi vodilnimi v agroživilstvu, nudi možnost za pridobivanje vpogleda v najnovejšo, vrhunsko tehnologijo za vsa področja podpore kmetom, proizvodnji, prireji, varovanju okolja, varni hrani …, ki jih ponujajo razstavljavci in kjer srečaš prijatelje, znance  ali ljudi, ki jim AGRA pomeni svojevrsten praznik …«, je še dodal Bogovič kot redni obiskovalec AGRE.  

 

Ob ogledu 55. AGRE je bil Bogovič deležen dobrodošlice na razstavnih prostorih Ministerstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Čebelarske zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije in še pri številnih drugih posameznikih ter združenjih, ki sooblikujejo podobo AGRE. S soprogo Bojano sta si tudi ogledala mehanizacijo in  pripomočke, ki jim bodo še kako olajšali delo v domačem sadovnjaku. »Kmetje smo ponosni na tradicijo sejma AGRA«, je poudaril Bogovič. V pogovorih s sodelujočimi na sejmu AGRA, pa je Bogovič tudi zvedel, kje vse so le-ti dobivali nagrade pri svojem uspešnem delu, kakšne načrte imajo za prihodnost in s kakšnimi pristopi načrtujejo še naprej biti v vrhu med najboljšimi.

 

Po otvoritveni slovesnosti je Bogovič dejal: »AGRA predstavlja največ, kar v agroživilstvu obstaja na svetovni ravni. Država partnerka Kitajska je prinesla barvitost in nove možnosti za Slovenijo«. V nadaljevanju je razmišljal kot evropski poslanec, ki zastopa Slovenijo v Odboru EP za kmetijstvo in razvoj podeželja in kot eden od odločevalcev o SKP dejal: »Številni posveti, omizja na AGRI so lahko tudi priložnost za aktivno oblikovanje SKP. Slovenski kmetje najbolj poznamo svoje prednosti, raznolikost krajine in naše posebnosti ter odgovornosti za trajnostno, okolju prijazno razvijanje podeželja«.  Bogovič je izrekel tudi pohvalo vodstvu Pomurskega sejma za njihovo odlično organizacijo že 55. AGRE.

 

Bogovič je pohvalil vodstvo SKZ pri SLS pri strokovni organizaciji za kmete še kako pomembnega omizja na temo kmetijske zemljiške politike, ki so ga organizirali v okviru strokovnega programa 55. AGRE. Dobro obiskano omizje, ki ga je oblikovala strokovna razprava sodelujočih je otvoril predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Pogovor na temo omizja Zagotovimo Sloveniji hrano za jutri – problematika kmetijske zemljiške politike v Sloveniji, v katerem je bila predstavljena vizija rešitev za boljšo prihodnost slovenskega kmetijstva je vodil predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek. Podpredsedniki SKZ pri SLS Franc Obran, Jernej Redek in Klemen Šavli so iz lastnih bogatih izkušenj predstavili svoj pogled na naslovno problematiko, ki zajema in vpliva na širok spekter področij – od neustrezne zakonodajne zaščite kmetijskih zemljišč do nujnosti povišanja stopnje naše samooskrbnosti. V svojem nastopu na omizju je Bogovič izpostavil naslednje: »Ključen problem, ki ga vidim evropski, pa tudi v slovenski mentaliteti je ta družbena sprejemljivost za kmetijstvo. Vsi govorimo o lokalno pridelani hrani, samooskrbi, bog nas vari, pa da bi kmet še smel uporabljati gnojila, še zlasti gnojevka močno smrdi, kaj šele, da bi se kakšni fungicidi, herbicidi uporabljali …«, je poudaril in nadaljeval »Družbena sprejemljivost pomeni znati dobro komunicirati in Slovenci znamo uveljaviti, da imamo zdravo in naravno pridelano hrano«. Nadaljevanju je poudaril, da če te komunikacije ne vzpostavimo, bomo Slovenki kmetje potegnili krajšo od tistih, ki bodo znali črpati evropska sredstva s krinko »varovalcev okolja«.

 

Nagovor evropskega poslanca na omizju SKZ pri SLS: »Zagotovimo Sloveniji hrano za jutri – problematika kmetijske zemljiške politike v Sloveniji«, 55. AGRA, 26. avgust 2017:

 

 

 

Foto-album evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) iz otvoritve 55. AGRE, 26. avgusta 2017