Vaš kandidat za evopskega poslanca št. 4 na listi 9 – SDS in SLS: Skupaj smo močnejši!

Spoštovani državljanke in državljani,

 

v Evropskem parlamentu se bom še naprej aktivno in z rezultati prizadeval za poseljeno podeželje, na katerem bo življenje privlačno in bo mladim tam zagotovljena prihodnost, za boljše pogoje za kmete in za to, da ohranimo ter krepimo EU takšno, kot jo poznamo, ki zagotavlja mir in blaginjo ljudem na kontinentu vse od 2. svetovne vojne, pa tudi, da bomo v Sloveniji varovali zunanje meje EU učinkovito, da bo le-ta  nepropustno zaprta za vse nezakonite vstope s strani nezakonitih migrantov. Moja iniciativa Pametne vasi je en najbolj ambicioznih projektov na področju regionalnega razvoja v EU zadnjih let. Z uvrstitvijo v strateške dokumente EU in pridobitvijo namenskega financiranja tega projekta iz proračuna EU, za kar je prav na moj predlog namenjenih 2,4 mrd evrov, Slovenija lahko prevzeme vodilno vlogo pri implementaciji politik za zmanjševanje razvojnih razlik in ohranitve poseljenega in atraktivnega podeželja.

 

V Sloveniji je na mojo iniciativo uspešno zaživel vseevropski projekt Zavezništvo za mlade, ki sistemsko spodbuja neposredno sodelovanje gospodarstva in izobraževalnih sistemov ter mladim že tekom šolanja prek usmerjenih praks in vajeništev zagotavlja zaposlitve po zaključku šolanja. Projekt želim iz JV Slovenije prenesti na celotno državo.

 

Evropski parlament bo moral odločno pristopiti k učinkoviti zaščiti zunanje meje EU in hkrati zagotoviti delovanje Schengenskega režima brez notranjih mejnih kontrol, pri čemer mora Slovenija v interesu lastne varnosti in EU zagotoviti popolno nepropustnost meje za nezakonite migrante – na SLO-HR meji.

 

Evropski parlament je potrdil zelo ambiciozno stališče odbora REGI, da se sredstva za regionalni razvoj in kohezijo le minimalno skrčijo, za ta rezultat pa sem si aktivno prizadeval. Največji izziv bo, kako v novem mandatu ta finančna izhodišča v največji meri zadržati, in to bo tudi moj prednostni cilj. Podobno bo s sredstvi za Skupno kmetijsko politiko, in v EP bom ostal glasnik slovenskih kmetov ter največji zagovornik trenutnega obsega sredstev za kmetijstvo.

 

V naslednjem mandatu je čas, da Slovenija znova dobi člana Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE). Kot dolgoletni župan Občine Krško, aktiven pri umeščanju hidroelektrarn na Spodnji Savi ter kot bodoči član Upravnega odbora Evropskega energetskega foruma, bom s svojimi izkušnjami lahko zagotovil, da bodo tudi slovenska stališča slišana.

 

 

Moj kratki življenjepis:

 

Franc Bogovič, roj. 2. februarja 1963, poslanec v Evropskem parlamentu, nekdanji minister za kmetijstvo in  okolje v 10. Vladi RS, nekdanji predsednik Slovenske ljudske stranke in poslanec v Državnem zboru RS RS v letih 2008 – 2011 in 2013-2014, ter dolgoletni župan Občine Krško, pred tem pa podjetnik in vseskozi tudi kmetovalec. Poročen, oče treh otrok in dedek štirim vnukom.

 

V primeru izvolitve bom sodeloval v Poslanski skupini Evropske ljudske stranke (EPP).