Bogovič: Vsi evropski poslanci iz Slovenije od Vondre zahtevamo opravičilo

Bruselj, 2. oktober 2020 – Vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije se je danes v pismu naslovljenem na evropskega poslanca iz Češke, Alexandra Vondro, odzvalo na njegove grobe žalitve, naslovljene na vse Slovence. Evropski poslanci iz Slovenije od Vondre zahtevajo opravičilo za njegove besede. Pobudo za pismo je dal evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/ELS), ki je tudi prvopodpisani pod pismom.

 

Poslanci v pismu opozarjajo na posledice nacističnega nacionalizma iz prve polovice 20. stoletja, ki so leta 1938 najprej prizadele Čehe in Slovake. Ta dva evropska naroda namreč takrat nista imela podpore ostalih evropskih narodov v njunem boju za neodvisnost in svobodo.

 

Danes je stanje, k sreči, drugačno, nadaljujejo poslanci. “Vsi smo del evropske družine. Zavzemamo se drug za drugega in pazimo drug na drugega. Za Slovence so Čehi prijatelji, ne sovražniki. Naša skupna srečanja ob pijačah, ki jih proizvajamo oboji, pivu in vinu, prinašajo številne lepe trenutke. Nasprotniki smo si zgolj v športu, kjer tekmujemo častno. Ko izgubimo, nasprotniku stisnemo roko, ker je to pošteno in športno, ” nadaljujejo poslanci.

 

“Vaše nesramne besede na Twitterju po nogometni tekmi med FC Slavia Praga in FC Midtjylland, v katerih ste Slovence označili za ‘oportunistične svinje’, so nizkotne in ponižujoče, a nas ne prizadenejo. V sredo niste žalili le nas, žalili ste svoje ljudi. Čehi, kot jih poznamo mi, bi se takšnega vedenja sramovali. Upamo, da se boste zamislili nad svojimi besedami in se opravičili za to nepotrebno širjenje sovraštva. S tem boste rešili čast svojega ponosnega naroda, ki si zasluži boljše zastopanje kot ga predstavljate vi,” zaključujejo poslanci.

 

Pismo je bilo poslano tudi predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sasolliju in vodjema politične skupine Evropskih konzervativcev in reformistov (ECR), član katere je Vondra, Ryszardu Legutki in Raffaeleju Fitti.

 

Celotno pismo v prevodu – v slovenskem jeziku in v originalu v angleškem jeziku je podano v nadaljevanju.

 

Slovenski prevod pisma:

 

Alexandr Vondra MEP

European Parliament

WIE 04U021

60 Rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

 

Bruselj, 2. oktober 2020

 

 

Zadeva: Odziv slovenskih evropskih poslancev na Vaš nesramen komentar naslovljen na Slovenke in Slovence

 

Spoštovani g. Vondra,

Evropska unija je unija številnih vrednot in hkrati tudi zelo uspešen primer gospodarskega in političnega povezovanja ter sodelovanja vseh njenih držav članic. Primarno pa je predvsem mirovni projekt, ki je bil vzpostavljen z namenom, da se v Evropi nikoli več ne bi ponovile grozote, kot smo jim bili priča v prvi in drugi svetovni vojni. Vzorno je prinesla več kot 70 let miru in prijateljstva na celino, ki ni poznala drugega kot vojno, sovraštvo in nacionalizem.

Češki in slovaški narod sta bila prvi žrtvi nacionalizma, ki so ga propagirali nacisti, ko se je nemški rajh leta 1938 odločil, da ju v celoti pogoltne. In vsi so stali ob strani ter gledali, kako je češki narod izgubil svojo neodvisnost in svobodo.

Danes smo vsi del Evropske unije. Zavzemamo se drug za drugega in solidarno pazimo en na drugega. Za Slovence so Čehi prijatelji, ne sovražniki. Ko se po naključju srečamo v Aziji ali ZDA, se pozdravimo kot enakovredni in se počutimo enotni kot Evropejci, tako v svojih vrednotah kot v načinu življenja. Mi pijemo češko pivo, vi pa slovensko vino in ko delimo oboje, hkrati delimo tudi veliko skupnih lepih trenutkov. Če in ko se borimo, je to zgolj kot nasprotniki na športnih tekmah za osvojitev pokalov in trofej; in če izgubimo, si še vedno stisnemo roko, ker je to pošteno in edino v skladu z duhom športne tekmovalnosti.

Vaše nesramne besede na Twitterju po nogometni tekmi med NK Slavia Praga in NK Midtjylland prejšnjo sredo, v katerih ste Slovence označili za »oportunistične svinje«, nas ne prizadenejo, ker so nizkotne in surove. Boljši smo od tega in pod »mi« mislimo tako na Slovence kot tudi na Čehe. V sredo niste užalili nas, užalili ste svoje ljudi. Čehi, kot jih poznamo do sedaj, bi se sramovali takšnega obnašanja in upamo, da boste znotraj sebe zmožni najti opravičilo za ta nepotreben izbruh sovraštva, vsaj za to, da s tem rešite čast svojemu ponosnemu ljudstvu, ki si zasluži boljše, kot biti zastopano preko Vas.

S spoštovanjem,

Franc Bogovič MEP (ELS)

Romana Tomc (ELS)

Klemen Grošelj (RE)

Irena Joveva (RE)

Tanja Fajon (S&D)

Milan Brglez (S&D)

Milan Zver (ELS)

Ljudmila Novak (ELS)

 

Angleški izvod pisma:

 

 

Mr Alexandr Vondra MEP

European Parliament

WIE 04U021

60 Rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

 

Brussels, 2 October 2020

 

Subject: Reaction of Members of the European Parliament from Slovenia to your rude

comments, aimed at Slovenian people

 

Dear Mr Vondra,

 

The European Union is many things and has been a huge economic success for all its

members. But first and foremost, it is a successful peace project. It has succeeded to bring

over 70 years of peace and friendship to a continent that has known nothing but war, hatred

and nationalism.

 

The Czech and Slovak people were the first victims of the nationalism propagated by the

Nazis, when the German Reich decided to swallow it as whole in 1938. And everyone stood

by and watched how the Czech people lost their independence and freedom.

 

Today we are all part of a Union. We stand up for each other and look out for each other in

solidarity. To Slovenians, Czechs are friends, not foes. When we meet each other by

coincidence in Asia or the USA, we greet each other as equals and feel united as Europeans

in our values and way of life. We drink Czech beer and you drink Slovenian wine; and when

we share both, we have many good times with each other. When we battle, then only as

competitors in sports for trophies and honours; and when we lose, we still shake hands after,

because that is fair sportsmanship.

 

Your rude words on Twitter after the football match between FC Slavia Prague and FC

Midtjylland last Wednesday, describing Slovenians as “opportunistic pigs”, do not hurt us,

because they are lowly and crude. We are better than that and by “we”, we mean Slovenians

and Czechs alike. On Wednesday you did not insult us, you insulted your own people. The

Czechs we have known until now would be ashamed of such behaviour and we hope you will

find it in you to apologise for this unnecessary rampage of hatred, in order to save the honour

of your proud people, who have deserved better than to be represented by you.

 

Sincerely,

 

Franc Bogovič MEP (EPP)

Romana Tomc (EPP)

Klemen Grošelj (RE)

Irena Joveva (RE)

Tanja Fajon (S&D)

Milan Brglez (S&D)

Milan Zver (EPP)

Ljudmila Novak (EPP)