Bogovič: Pomen dolgotrajne oskrbe na podeželju tudi v smeri koncepta Pametnih vasi

Krško, 3. oktober 2020 – Na strokovnem posvetu o prihodnosti dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki je potekal včeraj v Krškem, je poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP) predstavil svoje poglede na predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, za katerega smo se z vsemi udeleženci strinjali, da je nujen, saj v Sloveniji zaostajamo pri zagotavljanju dostojnega življenja starostnikov na njihovem domu. Z urejenim sistemom dolgotrajne oskrbe bi namreč lahko ustrezno in pravočasno pomoč prejeli vsi starostniki, ki to pomoč potrebujejo, potrebe za tovrstno pomoč pa s staranjem prebivalstva močno naraščajo.

 

Z zanimanjem sem prisluhnil rezultatom pilotnega projekta integrirane oskrbe v občini Krško – Most, ki ga je predstavila Carmen Rajer, vodja pomoči na domu in projekta Most pri CSD Posavje. Projekt Most prezasedenost domov za starejše občane in prenapolnjenost negovalnih oddelkov v bolnišnicah, terminsko zasedenost ter čakalne vrste pomoči na domu rešuje tako, da strokovni kader obiskuje uporabnike na njihovem domu. Z izvajanjem zdravstvenih in socialnih storitev omogočijo, da lahko ljudje čim dlje kakovostno in samostojno živijo, s sistemsko rešitvijo dolgotrajne oskrbe in ustreznim zakonom pa bi to lahko omogočili vsem, ki jo potrebujejo.

 

 

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi je udeležencem posveta v njegovih ključnih točkah predstavila mag. Klavdija Kobal Straus, direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje RS, z vidika socialne komponente pa je svoje videnje na zakon podal tudi državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS mag. Cveto Uršič.

 

»Dolgotrajna oskrba ni vroča tema le pri nas ampak je zelo aktualna tudi v luči Evropske unije, za lokalne skupnosti in državo pa glede na demografska gibanja prinaša veliko izzivov kot tudi mnogo priložnosti za razvoj,« je ob robu posveta poudaril evropski poslanec Franc Bogovič in dejal, da vidi velike priložnosti, da se skrb za starejše in dolgotrajno oskrbo nadgradi tudi na podeželju v skladu z vsemi sodobnimi trendi, kot jih daje tudi koncept Pametnih vasi, iz katerega v Posavju že gradijo tudi Srebrnih pametnih vasi.