Bogovič: Nadaljevati moramo z močno kohezijsko politiko

Bruselj, 10. februar 2022 – Odbor Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI), v katerem je aktiven tudi evropski poslanec in podpredsednik SLS Franc Bogovič (SLS/EPP), je danes obravnaval 8. poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki ga je poslancem predstavila evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira.

V izmenjavi mnenj o poročilu je sodeloval tudi Bogovič, ki je pozdravil dobro pripravljeno poročilo in izpostavil, da kohezijska politika ni nekaj zastarelega, pač pa  jo še kako potrebujemo tudi danes in v prihodnosti. Opozoril je, da preti nevarnost, da bo kohezija postala vse bolj oslabljena, saj bodo nekatere države sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost uporabile zelo centralizirano in ne v regijah, kjer bi bilo to bolj potrebno za dosego bolj enakomerno porazdeljenega razvoja.

Bogovič je opozoril na tri glavne probleme:

  • Demografski trendi v EU in izseljevanje ljudi iz podeželskih območij v mestna središča
  • Zeleni prehod
  • Digitalni prehod

Zeleni in digitalni prehod po Bogovičevih besedah pomeni tehnološko revolucijo. Bogovič je poudaril, da smo pripravili smo socialno-okoljski sklad, kar pomeni, da pričakujemo probleme. Po njegovih besedah je treba spremljati implementacijo zakonodajnega paketa Pripravljeni na 55 v manj razvitih območjih, saj bomo drugače imeli še večje razlike med bolj in manj razvitimi območji. Najpomembnejša bo priprava regij na porabo sredstev, da bodo dosegle zahtevane okoljske cilje in hkrati s tehnološko preobrazbo regij ustvarile nova delovna mesta tako da na koncu ne bomo imeli prevelikih razlik med regijami in državami v Evropi.

Celotno razprava evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o 8. poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji:

»Hvala ga. komisarka za to poročilo. Zelo dobro je, da prejmemo takšna poročila, in to je zelo dobro pripravljeno. Kot so povedali že ostali kolegi, kohezijska politika ni nekaj staromodnega. Potrebujemo jo tudi danes in v prihodnosti. Osredotočiti se bomo morali na specifične probleme, ki obstajajo danes ali pa še bodo. Resnično moramo nadaljevati z močno kohezijsko politiko. Spremljati bomo morali porabo Načrta za okrevanje in odpornost ter kako bo ta vplival na kohezijo.

Od mnogih držav smo slišali, da bodo ta sredstva uporabljena zelo centralizirano, za javno administracijo na primer, in ne bodo porabljena v tistih regijah, kjer bi bilo to bolj potrebno. Preti nevarnost, da bo kohezija oslabljena, zato moramo delati na tem.

Izpostavil bi tri specifične probleme, ki ste jih omenili. Kot prvo demografske trende in probleme. Iz tega poročila so ti trendi zelo razvidni. Najprej selitev iz ruralnih v urbana območja in potem iz manj razvitih v bolj razvite države.

V parlamentu smo veliko govorili o čezmejnih migracijah, pogosto pa smo pozabili na notranje migracije. Te so vedno bolj pomembne za politično kohezijo EU. Mislim, da se moramo soočiti s tem problemom.

Na to temo sem vložil amandma, ki je bil sprejet v tem odboru in na nivoju parlamenta, in sicer, da se 5 % Sklada za regionalni razvoj nameni za podeželska območja in pobude Pametnih vasi. Žal v trialogu to ni bilo sprejeto, so pa povečali sredstva za mesta iz 5 % na 8 %. S tem ne odgovarjamo na prava vprašanja, če želimo resnično nasloviti nujne demografske probleme.

Imamo Dolgotrajno vizijo za podeželska območja, potrebujemo pa nabor orodij, Akcijski načrt za podeželje in načrt za naslednjo finančno perspektivo. Na tem moramo delati konkretno.

Kot tretje je zeleni in digitalni prehod. Paket “Fit for 55” bo imel velik vpliv. Gre za tehnološko revolucijo. Pripravili smo socialni in ekološki načrt, kar pomeni, da pričakujemo probleme. Spremljati moramo implementacijo tega v manj razvitih območjih, ker drugače bomo imeli še večje razlike med bolj in manj razvitimi območji. Najpomembnejša bo priprava regij na porabo sredstev, da bodo dosegle okoljske cilje ter obenem na koncu ne bomo imeli prevelikih razlik med regijami in državami v Evropi.«