Bogovič podpisal manifest ?Renovate Europe?

Ljubljana, 4. julij ?Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v petek, 1. julija 2016, ob robu  okrogle mize na temo krožnega gospodarstva z naslovom: To ni samo reciklaža!, ki je potekala v Ljubljani, podpisal manifest ?Renovate Europe? oz. Prenovimo Evropo. Gre za dokument evropske kampanje, ki jo je spodbudila organizacija EuroACE (Evropsko zavezništvo podjetij za energetsko učinkovitost zgradb) in ki podpira ključni cilj ambicioznega načrta za potrojitev letne stopnje prenove stavbnega fonda EU iz trenutne stopnje 1 % do 3 % do leta 2020 in s tem zagotovitev, da skupni rezultat teh obnov vodi do 80 % zmanjšanja porabe energije v stavbah do leta 2050. V okviru Strukturnega sklada EU je namreč na voljo več kot dvakrat več sredstev za energetsko učinkovitost stavb v novi finančni perspektivi 2014 ? 2020.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je z velikim veseljem podprl projekt in podpisal manifest ?Renovate Europe,? saj se tudi sam močno zavzema za energetsko učinkovitost, tudi na ravni posameznih krajev in mest. Tako je Bogovič še kot dolgoletni župan Občine Krško skupaj z ekipo dobro desetletje in skozi več projektov razvijal Krško v smeri energetsko varčne občine. V času njegovega županovanja so med drugim izvedli projekt celovite obnove javne razsvetljave, z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi so zgradili tudi protipoplavno zaščito, se spoprijeli z  izzivom odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško, plinifikacijo občine so rešili s koncesijo, subvencioniranju mestni promet in veliko vlagali tudi v splošno obnovo osnovnošolskih kompleksov, kamor sodi tudi zagotavljanje večje energetske učinkovitosti.

 

Zaradi vseh naštetih del pa tudi še mnogih drugih projektov si je Občina Krško pod takratnim županovanjem Franca Bogoviča pridobila zmago na prvem natečaju En.občina 010 leta 2010 ? kot energetsko najbolj učinkovita slovenska občina. Med občinami, ki so se tistega leta prijavile na natečaj, je Občina Krško komisijo prepričala s celostnim postopkom za zagotavljanje energetske učinkovitosti. Bogovič je tedaj to priznanje ocenil kot odgovor na različne projekte v občini, ki se nanašajo predvsem na obnovljive vire energije in zagotavljanje učinkovite rabe energije. Kot je takrat poudaril, je tudi v njihovi občini in v širšem slovenskem prostoru na tem področju še veliko rezerv, in o tem je prepričan tudi danes.