Bogovič podprl prizadevanja Evropskega parlamenta za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk v EU

Strasbourg, 28. april 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes podprl priporočila Evropskega parlamenta glede uporabe plastičnih vrečk v EU (Priporočila o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk), ki jih imamo po njegovih besedah  na milijone v Evropi in so res velik onesnaževalec okolja. Bogovič  je poudaril, da gre ukrep v smer, da lahko države članice EU po principu subsidiarnosti same odločajo, na kakšen bodo plastične vrečke zmanjšale v obtoku, da pa ima EU jasno hkrati jasno postavljene mejne  cilje za 2019 in 2025. ?Podpiram, da v kolikor ti mejni cilji ne bodo doseženi, da bosta lahko Evropski parlament in Evropska komisija postregla po kakšnem ostrejšem ukrepu,? je ob tem dejal Bogovič in izrazil prepričanje, da je v tem trenutku ukrep, ko lahko države same izberejo pot, s katero bodo zmanjšale  število plastičnih vrečk v obtoku, pravilen.

Video: Obrazložitev glasu podpore evropskega poslanca Franca Bogoviča:  

V EU se sicer letno uporabi 99 milijard plastičnih vrečk na leto (200 plastičnih vrečk na državljana EU), 90 % od tega predstavljajo lahke plastične vrečke za enkratno uporabo. Največ plastičnih vrečk uporabijo v Bolgariji, kar 400 na državljana, najmanj pa v Luksamburgu ? 20 na državljana.

Plastične vrečke povzročajo ogromno okoljsko škodo, so zelo težko razgradljive, posebno ogroženi so morski organizmi. Živali namreč poginejo zaradi zadušitev ipd., plastični delci pri razgradnji plastičnih vrečk preidejo v morske organizme in posredno v prehrambno verigo človeka.

 

Več o sprejemanju zakonodaje na spletni strani Evropskega parlamenta:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0130&language=SL#title2