Bogovič: Viški kmetijskih proizvodov naj se uporabijo za predelavo v biogoriva in bioetanol ter tako kmetu zagotovijo dostojen prihodek tudi v času krize

Bruselj, 15. marec 2016 – Člani Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu (AGRI) so danes opravili razpravo o poročilu Evropskega parlamenta o napredku na področju obnovljivih virov energije (OVE), s katerim se Evropski parlament odziva na ugotovitve Evropske komisije o napredku pri uporabi OVE. Odbor AGRI k navedenemu poročilu daje svoje mnenje, osnutek katerega je pripravil evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je kot poročevalec zadolžen za pripravo mnenja in usklajevanje njegovega besedila z ostalimi poslanci.

 

V svoji predstavitvi mnenja se ja Bogovič navezal tako na doseganje ciljev EU na področju OVE, kot tudi na aktualno stanje na kmetijskih trgih, ki sta po Bogovičevem mnenju bolj povezana, kot se morda zdi na prvi pogled.

 

“Nestabilne razmere na kmetijskih trgih nas ne navdajajo z optimizmom. EU nima možnosti ustreznega interveniranja na trg v primeru tržnih neravnovesij. Vsaj ne v tolikšni meri, kot je to mogoče v ZDA, kjer je kar 60 % javnih sredstev za kmetijstvo namenjenih obvladovanju tveganj na kmetijskih trgih”, ocenjuje Bogovič in dodaja, da so za doseganje stabilnega prihodka kmetov in s tem nadaljevanja kmetijske dejavnosti potrebni tudi nekonvencionalni ukrepi.

 

“Enega izmed takšnih ukrepov predlagam v svojem osnutku mnenja odbora AGRI k Poročilu o napredku na področju OVE, in sicer, da se v času viškov ponudbe kmetijskih pridelkov, kot so pšenica, koruza, sladkorna pesa in druge kmetijske kulture, ostanki pri kmetijski proizvodnji  in ostanki hrane lahko uporabijo za proizvodnjo biogoriv in bioetanola. S tem bi ubili dve muhi na en mah: s povečanjem proizvodnje biogoriv zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv ter ohranili višje odkupne cene kmetijskih pridelkov, s čemer bi kmetom zagotovili stabilnejši prihodek,” je pojasnil Bogovič.

 

Ob prihajajoči ukinitvi kvot na sladkor v l. 2017 se bo povečala pridelava sladkorne pese, kar bo nedvomno negativno vplivalo na odkupne cene, zato je treba razmišljati o alternativah, kot je npr. proizvodnja bioetanola iz sladkorne pese. Bogovič je prepričan, da so v kmetijstvu potrebni novi pristopi, sladkorna pesa pa je lahko odličen izziv tudi za pridelovalce v Sloveniji.

 

Bogovič v svojem osnutku mnenja opozarja tudi na potrebo po krepitvi pomena trajnostnega gozdarskega biogospodarstva in lesa kot ene od bistvenih obnovljivih surovin v EU. Lesni ostanki in les slabše kakovosti lahko kot surovina za energetske namene močno prispevajo k doseganju ciljev tako glede obnovljivih virov energije v okviru podnebne in energetske politike EU do leta 2030, kot tudi k odpiranju novih poslovnih priložnosti.

 

“Poročilo o napredku na področju OVE, ki ga je lansko leto objavila Evropska komisija, med drugim ugotavlja, da bo na podlagi trenutnih trendov večina držav članic EU do l. 2020 dosegla cilj, torej 20 % energije, proizvedene iz OVE. Največje rezerve ostajajo na področju biogoriv v prometu, kjer za predvidenim ciljem 10 % energije iz OVE EU precej zaostaja, zato lahko OVE, proizvedeni v kmetijstvu, zelo pripomorejo k doseganju okoljskih ciljev EU, kot tudi k vzpostavljanju novih delovnih mest na podeželju”, zaključuje Bogovič.

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) na odboru AGRI, 15. 3. 2016: