Bogovič za izboljšanje varnosti na evropskih cestah in zmanjšanje števila smrtnih žrtev

Strasbourg, 12. februar 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v svoji pisni obrazložitvi glasu pri Poročilu o čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih s prometno varnostjo, na včerajšnjem zasedanju Evropskega parlamenta podprl poročilo, saj ga vidi kot pomemben korak k izboljšanju varnosti na evropskih cestah in zmanjšanju števila smrtnih žrtev. Poročilo je bilo sprejeto s 640 glasovi ZA.

?Nikoli ni prijetno, ko nas v nabiralniku pričaka sporočilo policije o storjenem prometnem prekršku, za katerega se morda niti nismo zavedali, da smo ga naredili. To nas opomni, da smo v prihodnje bolj pazljivi. S tem namreč poskrbimo za varnost sebe in drugih,? je zapisal Bogovič in opozoril, da se ljudje na cestah v tujini žal mnogokrat obnašamo drugače, saj je verjetnost za prejetje obvestila o prekršku manjša kot v domači državi. Z namenom zvišanja stopnje varnosti v cestnem prometu po vsej Evropi je po Bogovičevem mnenju zato ključna popolna izmenjava informacij med državami članicami EU o prometnih prekrških. Posamezni državi se s tem tako  omogoča, da bodo pravila, ki veljajo za njene državljane, veljala tudi za tuje državljane. ?Vsak voznik se bo zavedal, da ga v primeru kršitve prometne zakonodaje čaka kazen. Prekršek je prekršek, ne glede na to, kje je storjen,? je še izpostavil Bogovič.

?Poudariti želim, da morajo države tako pri predpisovanju kazni kot pri njihovi izterjavi delovati sorazmerno, v skladu s težo prekrška. Obenem morajo skrbeti tudi za ustrezno prometno infrastrukturo, ki dokazano povečuje stopnjo varnosti v prometu. Upam, da se bo tega zavedala tudi Slovenija, od koder prihajam,? je ob glasovanju za podporo Poročilu o čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških poudaril Bogovič.