Državni protekcionizem in nasprotovanje mednarodni trgovini nista prava pot za izvozno usmerjeno Slovenijo, zato s sporazumom CETA odpiramo vrata slovenskim podjetjem in delovnim mestom

Strasbourg, 15. februar 2017 – Na današnjem plenarnem zasedanju je poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič (SLS/EPP) podprl Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani. »Po temeljiti preučitvi končnega besedila sporazuma, s katerim smo se v parlamentu ukvarjali več kot leto dni, medtem ko so se uradna pogajanja o sporazumu začela že leta 2009, sem se odločil, da sporazum podprem,« je po glasovanju povedal Bogovič.

 

»V parlamentarnem postopku smo zelo pozorno spremljali tudi vsa številna opozorila javnosti in nevladnih organizacij glede vsebine sporazuma. V nasprotju s podobnim sporazumom z ZDA, ki je še v nastajanju (TTIP) in na katerega se nanaša velika večina kritik javnosti, CETA na vse te dvome ponuja ustrezne in primerne odgovore,« je dejal Bogovič in poudaril, da je tudi zaradi zahtev po transparentnosti postopka nastal eden najbolj dodelanih trgovinskih sporazumov do sedaj.

 

»Še posebej pa sem bil pozoren na področja, s katerimi se sam največ ukvarjam pri svojem delu v Evropskem parlamentu. Zaščita visokih evropskih standardov s področja varne hrane je bila zame izredno pomembna in prepričal sem se, da jih CETA v ničemer ne ogroža. Uvoz govejega in svinjskega mesa je količinsko omejen, preprečuje pa se uvoz mesa, ki je bilo pridelano z uporabo rastnih hormonov in antibiotikov. Sporazum ne vpliva na ureditev o gojenju gensko spremenjenih organizmov, odločanje o tem bo še naprej v rokav držav članic EU. Z ukinitvijo velike večine carin bomo pomagali našim malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo tudi bolj zaščitena v morebitnih sporih,« je naštel vse koristi in varovalke Bogovič, ki je še pojasnil, da tudi na področju delovne, socialne in okoljske zakonodaje ostajajo v veljavi obstoječi evropski standardi.

 

Ogromno pozornosti je bilo namenjeno tudi zaščiti vzajemnih investicij in reševanju sporov. Nastal pa je mehanizem, v katerem po Bogovičevi oceni sodelujeta obe strani enakovredno, ki vsebuje vse varovalke pred zlorabami s strani multinacionalnih korporacij in ščiti predvsem manjša podjetja. »Podobno zaščitene ostajajo tudi storitve, ki so v javnem interesu, zato so nekatere obtožbe o privatizaciji vodnih virov neutemeljene,« je še dejal Bogovič.

 

»V državnem protekcionizmu in nasprotovanju mednarodni trgovini ne vidim dobrih obetov za razvoj Evrope, še manj pa za 2 milijonsko Slovenijo in njeno izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo. Svet se vedno bolj odpira za mednarodno trgovino in s tega vlaka Slovenija ne sme in ne more izstopiti. Kanada je 35-milijonski trg, kjer je za slovenske izvoznike še ogromno potenciala. Verjamem, da si lahko obetamo tudi nove investicije obstoječih in novih kanadskih investitorjev ter nova delovna mesta,” je še prepričan Bogovič.