Franc Bogovič predstavil bodočo Skupno kmetijsko politiko EU na posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja

Ljubljana, 10. november 2020 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na 35. tradicionalnem posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja predstavil pogled Evropskega parlamenta na bodočo Skupno kmetijsko politiko EU (SKP). Na virtualnem posvetu z naslovom »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva«, ki ga je včeraj organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano RS v okviru Evropskega partnerstva za inovacije, je Bogovič še posebej izpostavil cilje in finančne okvire SKP v prihodnjem večletnem finančnem okviru EU.

 

Bogovič je v svojem predavanju začrtal strateške smernice Evropskega parlamenta za bodočo SKP, ki spodbujajo evropske kmete pri pridelavi zdrave in kakovostne hrane, prenosu znanja in digitalizaciji kmetijske proizvodnje. Hkrati predlog SKP nagrajuje kmete za izvajanje okolju prijaznih kmetijskih praks ter vpeljevanje trajnostnega kmetijstva in krepi podporo mladim prevzemnikom kmetij ter družinskim in malim kmetijam. Bogovič je obenem predstavil tudi aktualne strateške dokumente Evropske komisije, kot sta strategija »Od vil do vilic« in Strategija EU za biotsko raznovrstnost.

 

Bogovič je v skladu s tematiko posveta izpostavil tudi pomen kmetijskega svetovanja v bodoči SKP, ki daje poudarek na povezovanju gospodarske, okoljske in socialne razsežnosti ter zagotavljanju najnovejših tehničnih in znanstvenih informacij, pridobljenih s pomočjo raziskav in inovacij, ob upoštevanju tradicionalnih kmetijskih praks in tehnik. Pomembno vlogo kmetijskih svetovalcev Bogovič vidi tudi v ustvarjanju Strateškega načrta razvoja kmetijstva v Sloveniji, ki bo ključni razvojni dokument za razvoj slovenskega kmetijstva in hkrati osnova za črpanje sredstev SKP. Kmetijska svetovalna služba mora imeti pomembno vlogo tako v postopku nastajanja dokumenta kot tudi v realizaciji zapisanega.

 

Ob zaključku je evropski poslanec dodal: »Danes odločamo o tem, kakšno bo slovensko kmetijstvo in podeželje leta 2030. Čas je za široko razpravo vseh deležnikov. Zavedati se moramo, da na to področje vstopajo tudi drugi interesi – okoljevarstvo, poselitev podeželja… Zato moramo biti pripravljeni na določene spremembe za ustvarjanje sobivanja, na osnovi katerega bo kmetijstvo bolje sprejeto v družbi, na osnovi katerega bodo kmetje lahko zagotavljali svoj materialni položaj in na osnovi katerega se bodo mladi odločali za prevzemanje kmetij. Tako, da bomo še naprej lahko živeli v tako lepi krajini, kot jo imamo.«

 

Celotna prezentacija evropskega poslanca Franca Bogoviča s posveta je na voljo na: https://drive.google.com/file/d/108TDiRysS4_zFwy81MqJbMzxH3pSswa-/view?usp=sharing

 

Video posnetek predstavitve evropskega poslanca Franca Bogoviča s posveta (pričetek ob 2:02:00):