Mladi navdušili na zaključni prireditvi Mladi mladim na Gradu Rajhenburg  

Krško, Brestanica, 5. april 2019 –  Zaključna slovesna prireditev projekta Mladi mladim, ki je in v okviru širše iniciative Zavezništvo za mlade na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) letos spomladi potekala v Posavju in na Ptujskem območju, se je odvila v petek zvečer v grajskem ambientu na Gradu Rajhenburg. Dijaki vseh srednjih šol, ki so sodelovale v projektu: Šolski center Krško – Sevnica, Ekonomska in trgovska šola (ETrŠ) Brežice, Gimnazija Brežice in Gimnazija Ptuj, so zaključke svojih projektnih skupin, v katerih so obravnavali aktualne EU teme: okolje, kmetijstvo, energetika in mobilnost na zanimiv in zabaven način predstavili zbrani publiki, med katerimi je bilo veliko posavskih gospodarstvenikov, predstavnikov sodelujočih podjetij, ter navdušili s svojimi zaključki, ugotovitvami in tudi predlogi. Ključni cilj projekta, da se mladim približa nekatere najbolj aktualne politike Evropske unije, omogoči stik z Evropskim parlamentom, predvsem pa spodbudi večje sodelovanje med šolami in podjetji v lokalnem okolju, je bil dosežen, hkrati pa je projekt pokazal, obstaja še nadaljnja potreba po krepitvi sodelovanja med šolami, dijaki in podjetji v lokalnem okolju.

 

Pobudnik projekta – evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v uvodnem nagovoru spomnil na začetke projekta Zavezništvo za mlade v Posavju, ko so ugotavljali, kaj narediti, da bi čim več mladih dobilo stik z gospodarstvom in da bi bila brezposelnost med mladimi čim nižja. Poudaril je, da je za to treba vzpostaviti boljšo povezavo v zgodnji fazi izobraževanja med mladimi in izobraževalnim sistemom ter lokalnim gospodarstvom, in prav temu je bil namenjen letošnji projekt Mladi mladim, ki je dijake hkrati spodbujal tudi k zanimanju in spoznavanju nekaterih evropskih politik na področjih, na katerih v Posavski regiji in na Ptujskem območju delujejo odlična podjetja in ki so vključena v evropski prostor. Cilj projekta je bil tudi tesneje povezati dijake srednjih šol, gimnazij in lokalno gospodarstvo, kot tudi same posavske šole med seboj ter tudi izven regijsko.

 

***

VIDEO: Celotna prireditev zaključka projekta mladi mladim (vir: E-Posavje):

 

 

 

Na prireditvi, ki jo je povezovala Janja Starc iz Območno obrtno podjetniške zbornice Krško, ki je prav tako sodelovala pri projektu, so svoje poglede na projekt Mladi mladim, razloge, zakaj so pristopili k projektu in kakšne učinke projekt prinaša, podali tako nekateri predstavniki šol kot tudi direktorji nekaterih sodelujočih podjetij: direktorica in ravnateljica ŠC Krško – Sevnica Erna Župan Pirkovič, Katja Bogovič in Mojca Ogorelc, mentorici iz ETRŠ Brežice, direktor INFRA mag. Vojko Sotošek,  direktor podjetja Kovis Alen Šinko, direktor Hidroelektrarn na Spodnji Savi – HESS Bogdan Barbič, direktor podjetja INO Brežice Aleksandar Cvetanovski, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, GZS OE Krško in generalni direktor družbe Skupina GEN Martin Novšak, Nina Zorman iz založbe Kreativna Pika in urednica Posavskega obzornika Maruša Mavsar.

 

V nadaljevanju so predstavljeni povzetki projektov projektnih skupin dijakov:

 

Dijaki Gimnazije Brežice: OKOLJE

Mentorici: mag. Nina Harapin, Mateja Strnad Zorec

Dijaki: Aja Molan, Lucija Arh, Kristan Kek, Maksi Bogovič, Miha Krivec, Maša Radanovič, Lara Šumlaj, Anja Kmetec, Lorena Šinko

Sodelujoča podjetja: Infra, d. o. o., HESS, d. o. o., Komunala Brežice, d. o. o., Komunala Sevnica, d. o. o., Willy Stadler, d. o. o., Kostak, d. d.

Rezultate je predstavil Maksi Bogovič, razgovor s predstavnikom Infre sta opravili Maša Radanovič in Lara Šumlaj.

Znotraj projekta smo obravnavali temo varovanje okolja. Na začetku projekta nas je zanimalo, kako članice države EU izvajajo začrtane smernice varovanja okolja. Kako uspešno sledjo ciljem, zapisanim v Agendi 2030. V nadaljevanju smo želeli konkretneje spoznati delovanje naših lokalnih podjetij na tem področju. Obiskali smo 6 podjetij, ki s svojim delovanjem močno vplivajo na varovanje okolja na lokalni ravni.

 

Dijaki SŠC Krško – Sevnica: MOBILNOST

V sklopu projekta Mladi Mladim smo naredili raziskavo na temo mobilnosti v našem kraju in Evropi. Pri tem so nam pomagala tudi lokalna podjetja, ki delujejo na področju mobilnosti. Ogledali smo si podjetje Kovis in spoznali podjetje GEN-I Sonce.

Postavljali smo si vprašanja o problematiki javnega prometa v Posavju. Zanimalo nas je, kaj o tem menijo naši vrstniki, zato smo dijake Šolskega centra Krško – Sevnica povprašali o njihovi dnevni poti v šolo in nazaj.

Iz ankete smo ugotovili, da se ogromno ljudi odloča za lasten prevoz. Vprašali smo se zakaj, saj je javni prevoz cenejši in bolj prijazen do okolja. Prišli smo do ugotovitve, da vse izhaja iz pomanjkljivosti javnega prometa, kot npr. avtobusne linije, ki niso prilagojene potrebam dijakom (dijaki iz Brestanice, ki začnejo šolo ob sedmih, ima edini jutranji avtobus ob 6.10 uri. V šolo pridejo ob 6.20 uri. V tem primeru se dijaki raje odločijo za lasten prevoz.). Pomanjkljivosti se kažejo tudi v ozaveščenosti ljudi, kjer se še zmeraj kažejo stare navade. Dijaki, ki pridobijo vozniški izpit za motor ali avto se poslužujejo lastnega prevoza, čeprav jim je javni prevoz dostopen. Rešitev vidimo v tem, da bi mlade izobraževali o prednostih javnega prevoza. Zavedamo se, da je tudi na področju trajnostne mobilnosti treba uvesti veliko izboljšav in sprememb. Kot mladi ljudje vidimo možnost alternativnih ukrepov, kot so varne kolesarske steze (ne samo kolesarski pas na cesti, ampak varno zagrajeno kolesarsko območje), večji poudarek na  »car-sharing« (opp. »delitvenem«) sistemu (Uber, prevoz.org), prilagajanje velikosti avtobusov na število potnikov (veliko avtobusov se dnevno vozi skoraj ali čisto praznih, zato bi morali prilagoditi velikost avtobusa).

Za pomoč smo prosili Občino Krško, ki se zaveda teh težav, zaradi tega ima razvito celostno prometno strategijo. Postopno sledijo smernicam in to uresničujejo s kolesi na izposojo in mestnim avtobusom. Veliko stvari pa je odprtih tudi za nadaljnji razvoj.

 

Dijaki ŠC Krško – Sevnica: ENERGETIKA

Ekipa:  Trije dijaki Srednje poklicne in strokovne šole, smeri elektrotehnike, 3. letnik, in dva dijaka in dijakinja Gimnazije Krško, 2. letnik: Andraž Brečko, Andrej Kvartuh, Rok Lahne, Iva Kovačič, Jurij Planinc, in Sven Filipčič. Mentor projektne skupine: Jože Požun, mag. inž. energetike.

Sodelujoča podjetja: Skupina GEN, HESS, TEB in Rudar Senovo.

Dijaki, ki predstavijo rezultate skupine: Andraž Brečko in Andrej Kvartuh.

Obravnavana tematika in kratki zaključki:

 • Splošno o energetiki in oblikah energij.
 • Načini pridobivanja električne energije.
 • Evropska energetska politika.
 • Stanje proizvodnje in porabe električne energije v Sloveniji.
 • Posavje – energetski bazen.
 • Ukrepi za učinkovito proizvodnjo in porabo električne energije.

Zaključek:  Prihodnost je v električni energiji in zgradimo NEK2!

 

Dijaki ETRŠ Brežice: KMETIJSTVO

Mentorici: Katja Bogovič, Mojca Ogorelc

Sodelujoči dijaki: David Androjna, Kristijan Kolman, Mitja Tosić, Saša Plevnik, Tinkara Matjašič, Manca Molan, Maja Barbič, Karmela Pavlija, Jaša Bogovič

Sodelujoča podjetja: Kmečka zadruga Krško, z. o. o., Evrosad, d. o. o., Ino Brežice, d. o. o.

Dijaki, ki so predstavili rezultate skupine: David Androjna, Kristijan Kolman, Mitja Tosić in  harmonikar: Erik Hočevar

Obravnavana tematika in kratki zaključki:

 • Kmetijstvo kot gospodarska panoga
 • Trženje in oglaševanje v kmetijstvu
 • Digitalizacia in modernizacija kmetijstva
 • Novi poklici v kmetijstvu,
 • Kako pritegniti mlade v kmetijske poklice in navdušiti za kmetovanje,
 • Kmetija kot poslovna priložnost,
 • Pomen varne hrane in ekološkega kmetijstva.
 • Dijaki v zaključku projektne naloge predlagajo nekatere nove in inovativne ideje za dvig ugleda in popularizacijo kmetijstva.

 

Dijaki Gimnazije Ptuj: OKOLJE

Pri  projektu Mladi mladim, poleg srednjih šol znotraj Posavja, sodeluje tudi Gimnazija Ptuj. Gimnazijo Ptuj  so v tem projektu zastopali: Sabina Tepuš, Petra Peklar, Eva Kuhar, Urška Horvat, Teja Pečnik, Maša Geč, Rok Ribič in Florian Toplak, delovali so pod mentorstvom profesorice Sandre Kupčič Toplak.

Glavne naloge projekta so bile predvsem vzpostaviti sodelovanje med dijaki srednjih šol in uspešnimi podjetji iz njihove regije, proučiti nekatere politike EU, ki so povezane z dejavnostjo teh podjetij, ter predstaviti zaključke projekta javnosti. Gimnazija Ptuj si je za področje raziskovanja izbrala dandanes zelo aktualno temo varovanje okolja ter k sodelovanju povabila Komunalno Podjetje Ptuj, podjetje Talum ter Javne službe Ptuj. Pred samim terenskim delom projekta je bil organiziran sestanek z idejnim vodjo projekta Francem Bogovičem, ki je dijakom predstavil projekt ter njegovo delo v Evropskem parlamentu. Po srečanju so lahko dijaki vprašanja, ki jih niso uspeli zastaviti na sestanku poslali v Evropski parlament, nakar je sledil ogled  izbranih podjetij, ki si prizadevajo in strmijo k čim čistejšemu okolju v našem kraju.

Ptujski gimnazijci so se opravičili, saj zaradi drugih neodložljivih dejavnosti niso bili prisotni na zaključni predstavitvi na gradu Rajhenburg. Posredovali pa so video iz njihovih ogledov ptujskih podjetij.