Na predlog Bogoviča o zadržanju delegiranega akta v zadevi Teran odbor AGRI odloča v torek, 11. julija

Grozd trte refošk, iz katerega bo kmalu nastal teran. Avtor: David Svetina (vir: Wikipedia)

Strasbourg, 6. julij 2017 – Na predlog poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP) bo na odboru za Kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) v torek 11. julija 2017 potekalo glasovanje o predlogu za zadržanje Delegirane uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009  glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina (»zadeva Teran«).

 

Predlog je namreč prejšnji teden dobil večinsko podporo koordinatorjev političnih skupin, zato je bil uvrščen na dnevni red julijske seje odbora.

 

Poslanci v odboru AGRI bodo v torek tako odločali o tem, da se uveljavitev delegirane uredbe Evropske komisije, ki je predvidena za 19. julij 2017, zadrži za nadaljnja dva meseca.