Pametne vasi na Ljubljanskem barju

Brezovica pri Ljubljani, 9. 11. 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na povabilo Občinskega odbora Slovenske ljudske stranke iz Brezovice pri Ljubljani v njihovi domači občini predstavil projekt Pametne vasi na Ljubljanskem barju. Na omizju so, poleg njega, o novih konceptih in tehnologijah za ohranitev Barja sodelovali še župan Občine Brezovica Metod Ropret, direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic in Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki za prostovoljne prevoze starostnikov na podeželju.

 

Da je Ljubljansko barje zelo specifično območje, ker je skoraj v celoti umetna in obdelovana pokrajina, je povedal Janez Kastelic, direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje. Prednost, ki jo vidi v projektih pametnih vasi, je predvsem v povezovanju manjših pridelovalcev v zadruge in oblikovanje celostne podobe Barja, vključno z lastno blagovno znamko, kar bi nedvomno dvignilo prepoznavnost te čudovite pokrajine na pragu Ljubljane. Poudaril je tudi koristi preciznega kmetijstva, ki bo zmanjšalo vpliv kmetovanja na občutljivo barjansko okolje.

 

Župan Občine Metod Ropret je izpostavil pomen primestnih občin za ohranitev življenja na Barju: »Osnovna naloga lokalne skupnosti je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje različnih dejavnosti. Naš izziv je, ker je obrobje Ljubljane izredno izpostavljeno pritiskom in poselitvi. Na vsak način moramo obdržati pogoje, da ljudje, ki živijo do zemlje, lahko normalno preživijo. Nevzdržno je, da je liter mleka cenejši od litra nafte. Nujne bodo spremembe pri distribuciji zaslužka v živilskih verigah.«

 

Marko Zevnik je predstavil zanimiv projekt brezplačnega prevoza starostnikov po podeželskih občinah, ki poteka že 5 leto.

 

Franc Bogovič je koristi projekta za okolje, kot je Ljubljansko barje, povzel v odgovoru na vprašanje iz občinstva glede ranljivosti in tržne neučinkovitosti manjših proizvajalcev na območju: »Sodobne tehnologije omogočajo neposredno trgovanje med proizvajalcem in potrošnikom. Ena od smernic, ki jih črtajo pametne vasi, pa je tudi podpora povezovanju manjših kmetov in ostalih proizvajalcev. Le s sodelovanjem in skupnim nastopom bodo imeli vzvode za učinkovit nastop na trgu in s tem priložnost za boljši zaslužek in za obstanek na podeželju.«

 

Zbrane sta s svojim videnjem pametnega podeželja nagovorila tudi predsednik SLS Marjan Podobnik in predsednik OO SLS Brezovica Primož Rihtar. Omizje se je zaključilo z vprašanji in odgovori udeležencev.