Posvet: Trajnostno kmetijstvo, ki nas lahko prehrani

Že nekaj časa je jasno, da v kolikor bo človeštvo nadaljevalo po trenutni poti, to najverjetneje vodi do kaskadnih ekoloških in podnebnih prelomnic in korenito spremenjenega okolja. Ob zavedanju tega se je Evropska unija zavezala preoblikovanju evropske družbe in gospodarstva na gospodaren, pravičen in socialno uravnotežen način, da bi do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Vendar je pot do tam polna izzivov za vse sektorje in dele naših družb.

Prehrambni sektor pri tem ni nobena izjema. Ključnega pomena je, da bo zmanjševanje onesnaževanja povezano z razvojem in uporabo novih tehnologij in metod za proizvodnjo, predelavo, transport in pakiranje hrane ob sočasnem ohranjanju gospodarske konkurenčnosti. Poleg tega, da mora biti hrana pridelana na okoljsko sprejemljiv način, je mora biti tudi dovolj in po taki ceni, da bo dostopna vsakomur. Tako bodo doseženi tako podnebni cilji kot dobrobit državljanov.

Odpirajo se številna vprašanja, kot so na primer:

  • Kakšen je pomen kratkih prehranjevalnih verig in kakšna je vloga zadrug pri doseganju le-teh?
  • Kakšni so izzivi in pomen ekološkega kmetovanja?
  • Kako spodbujati kmetijske inovacije in tehnologijo?
  • Kako ohraniti zdrav razum pri izvajanju evropskega zelenega dogovora?

Z namenom najti odgovore na ta in mnoga druga pereča vprašanja Inštitut dr. Antona Korošca (INAK) v sodelovanju z bruseljskim Wilfried Martens Centrom za Evropske Študije (WMCES) znotraj skupnega projekta Kmetijstvo in trajnostni razvoj v okviru evropskega zelenega dogovora vabi k spremljanju posveta z naslovom Trajnostno kmetijstvo, ki nas lahko prehrani, ki bo v petek, 26. novembra 2021, od 17. do 19. ure.

O izzivih in rešitvah le-teh bodo razpravljali:

  • Franc Bogovič, evropski poslanec SLS/EPP;
  • mag. Aleš Irgolič, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
  • Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS);
  • Irena Ule, predsednica Kmetic Slovenije;
  • Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM);
  • Stane Levart, direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice.

Pogovor bo vodil Marko Cigler.

Uvodne misli bosta z nami delila Sandra Pasarić, projektna asistentka, Wilfried Martens Centre for European Studies in Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca.

Posvet bo zaradi slabe epidemiološke slike in odgovornega ravnanja inštitutov, z namenom prispevati k prizadevanjem za zamejitev širjenja okužb, potekal brez prisotnosti publike.

Posvet boste zato lahko spremljali v živo prek našega Facebook kanala Časopis Slovenec v slovenskem jeziku in v živo preko Facebook kanala Inštitut dr. Antona Korošca v angleškem jeziku.

Če boste imeli za govorce kakšno vprašanje, boste lahko le-tega napisali v komentar pod objavo neposrednega predvajanja.

Posnetek bo z zamikom dostopen tudi na našem YouTube kanalu Časopis Slovenec.

Vljudno vabljeni k spremljanju.