Projekt pametnih vasi povezuje vse pomembne deležnike za razvoj podeželja za eno mizo

Ilirska Bistrica, 20. oktober 2028 – Poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič (SLS/EPP) je v petek, 19. oktobra 2018, na omizju na temo pametnih vasi v Ilirski Bistrici zbral skupaj s strokovnim vodjem LAS med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar ljudi, ki že danes udejanjajo cilje pametnih vasi v vsakdanjem življenju. Ideje Bogoviča so na odlično obiskanem omizju podkrepili s primeri iz dobrih praks Robert Smrdelj, župan občine Pivka, Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki za prostovoljne prevoze starostnikov na podeželju, Metka Iskra, vodja investicij, Občina Pivka, Petar Mamula, dožupan Primorsko goranske županije in so-gostitelj omizja Aleš Zidar.

 

»Omogočiti Sloveniji, da postane ena sama velika pametna vas, je cilj, ki me v Evropskem parlamentu (EP) vodi, da povezujem in pridobivam zaveznike v podpori štirih komisarskih resorjev Evropske komisije (EK), ki vsak v svojem delu pomembno prispevajo, da projekt »pametnih vasi« prodre kot pomembna postavka v novo proračunsko perspektivo EU 2021-2027,« je uvodoma na dobro obiskanemu omizju v Ilirski Bistrici povedal Franc Bogovič. »Ideja in cilji pametnih vasi so ljudem razumljivi in dobivajo podporo širom Slovenije. »Danes gibanje pametnih vasi širimo tudi pri vas, kot že 22. omizje na to temo v Sloveniji,« je poudaril Bogovič. V nadaljevanju pa je podrobno predstavil začetke projekta pametnih vasi, uspehe,  priložnosti in izzive, upoštevaje velike in hitre spremembe digitalizacije in avtomatizacije, ki pa lahko obogatijo življenje na podeželju ter omejijo razkorak med urbanim in ruralnim.

 

Strokovni vodja LAS med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar je predstavil, to lokalno področje kot tisto, ki tradicionalno in zgodovinsko gravitira na povezovanje med ljudmi, sodelovanje in poseljenost. »Posvetovanje s sosednjimi občinami, regijo in iskanje sinergij za boljše sodelovanje pri projektih, investicijah, črpanju evropskih sredstev je bistvo razvoja,« je poudarjal Zidar.

 

Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki, za prostovoljne prevoze starostnikov na podeželju je navdušil s predstavitvijo njihovega petletnega dela, primeri dobrih praks in motom, da so »prostovoljci SRCE sopotnikov«.

 

Tudi Robert Smrdelj, župan občine Pivka, je imel prakso kot prostovoljec na dnevih mobilnosti. »Bila je zelo prijetna izkušnja in gospa mi je povedala marsikaj, kaj sicer ne bi opazil,« je povedal Smrdelj. V projektu pametnih vasi pa Smrdelj vidi, da prihaja čas, ko bi v Sloveniji le zmogli uvesti tudi ustavno določene pokrajine.

 

Petar Mamula, dožupan Primorsko goranske županije, je opisal kako zgodovinsko močna je povezanost ljudi iz enega in drugega konca državne meje. Poudaril je dobro sodelovanje tudi pri črpanju sredstev iz EU skladov. Vidi priložnost tudi v še tesnejšem povezovanju. S projektom pametne vasi pa je seznanjen, ker o njem govorijo tudi hrvaški evroposlanci, in ga podpira.

 

Vodja investicij Občina Pivka in občanka Ilirske Bistrice Metka Iskra je poznavalsko predstavila pomembnost  znanja, izkušenj in dobre ekipe, da se projekte pripelje le do uporabnikov.

 

V razpravi so sodelovali številni obiskovalci omizja pametne vasi. Predstavljali so svoje poglede in podpirali idejo.