Resolucija EPP skupine bi bolj učinkovito pomagala blogerju Raifu Badawiju iz Savdske Arabije

Bruselj, 26. februar 2015 – Ker je v zadnjih dneh bilo kar nekaj vprašanj v zvezi z Resolucijo evropskega parlamenta o Savdski Arabiji in primeru blogerja Raifa Badawija ter napačnih in zavajajočih interpretacij o njeni podpori s strani evropskih poslancev iz Slovenije iz vrst Evropske ljudske stranke, v nadaljevanju podajam obširnejšo razlago in komentar.

 

Resolucija EPP skupine bi bolj učinkovito pomagala blogerju Raifu Badawiju iz Savdske Arabije kot pa sprejeta in spisana resolucija s strani socialistov & demokratov (S&D) in drugih političnih skupin, ki kršitev enega primera človekovih pravic enači z množičnimi in zločinskimi umori samooklicane države  – ISIS.

 

Osebno sem zaprepaden in zgrožen nad kaznijo,  ki jo je dobil bloger in aktivist za človekove pravice Raif Badawi iz Savdske Arabije in ki vključuje 10 let zapora, tisoč javnih udarcev z bičem pred publiko, ob siceršnji prepovedi objavljanja v medijih in desetletni prepovedi potovanj v tujino po prestani kazni.

Obsojam vsakršno nasilje in mučenje slehernega človeka in se še posebej zavedam ranljivosti šibkejših v družbi, kot so otroci, ostareli, bolni, mladi, potisnjeni na rob družbe in brez priložnosti ter perspektive marsikje v Evropi in po svetu, kot tudi vseh, ki se borijo za osnovne človekove pravice in o svojem poslanstvu tudi odprto in kritično poročajo.

Zato sem tudi podprl predlog resolucije Poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP) o Savdski Arabiji in primeru blogerja Raifa Badawija, ki je bila v svojem besedilu veliko ustreznejša in natančnejša v kritiki ter obsodbi kazni, ki jo je s strani savdskih oblasti dobil bloger ter aktivist g. Badawi, kot pa je besedilo resolucije, ki so jo pripravili v Poslanski skupini Socialistov & Demokratov in jo predlagali še z nekaterimi drugimi skupinami, in ki je bila potem tudi izglasovana v Evropskem parlamentu.

Prepričan sem, da bi bila resolucija, ki smo jo pripravili v EPP,  veliko bolj učinkovita in v večjo pomoč blogerju g. Badawiju, kot pa ja ta verzija resolucije, ki je zdaj sprejeta. Namreč, v naši EPP resoluciji smo v 1. členu jasno pozvali oblasti v Savdski Arabiji, da ustavijo telesno kaznovanje in da nemudoma pregledajo ter ponovno obravnavajo primer g. Badawija in njegovo kazen, v 2. členu pa smo ostro obsodili vsako obliko telesnega kaznovanja kot nesprejemljivo  in ponižujoče ravnanje, ki je v nasprotju s človekovim dostojanstvom, izrazili smo zaskrbljenost zaradi uporabe bičanja v Savdski Arabiji ter odločno pozvali k njegovi popolni odpravi.

Primerjava posameznega primera kršitve človekovih pravic v Savdski Arabiji z vsakodnevnimi grozodejstvi ISIS, ki pa jo je predlagala zdaj že sprejeta skupna resolucija na predlog S&D, pa je za nas bila problematična ravno v tem delu, da je s tem izenačevanjem zmanjšala pomen krutih množičnih zločinov oz. umorov z obglavljanjem, ki jih izvaja samooklicana država. To je bil ključni razlog, da Poslanska skupina EPP, katere poslanec sem, ni podprla te resolucije, ki zmanjšuje pomen zločinov ISIS.

Žal se bojim, da s tako sprejeto resolucijo Evropski parlament tudi ne pomaga najbolje blogerju g. Badawiju, kot bi mu lahko naše besedilo resolucije. Ravno dva dni po sprejemu te resolucije je namreč delegacija Evropskega parlamenta potovala v Kraljevino Savdsko Arabijo  v okviru 12. interparlamentarnega srečanja Savdske Arabije in Evropskega parlamenta, kjer pa je ena izmed sicer mnogih tem pogovorov bila tudi namera delegacije EP – posredovati v primeru blogerja g. Badawija.   Sam sem prepričan, da bi na tem srečanju Savdske oblasti bolj prisluhnile Evropskemu parlamentu v primeru Badawija, če ne bi Evropski parlament sprejel tega besedila resolucije, kjer ta konkretni primer velike in krute kršitev človekovih pravic ne bi izenačila z množičnimi zločinskimi umori ISIS.

Verjamem, da  bi z modrejšim pristopom in besedilom resolucije bil Evropski parlament učinkovitejših pri svojih prizadevanjih za pomoč blogerju g. Raifu Badawiju iz Savdske Arabije. In srčno upam, da bomo vsi skupaj s kolegi tudi iz drugih političnih skupin v podobnih primerih ravnali modreje in se ne šli ozkega prestiža, kdo bo koga preglasoval pri resoluciji, temveč, da bomo vsi skupaj dejansko sprejeli takšno resolucijo, ki bo ljudem, ki doživljajo hude kršitve človekovih pravic, dejansko  v največjo možno korist in pomoč.

Želim pa studi pojasniti, da način dela v Evropskem parlamentu poteka na način, da si poslanci znotraj političnih skupin, ki jim pripadamo, razdelimo delo po področjih. Tako sem sam osebno v tem času delal na resolucijah: Resolucija o označevanju porekla mesa v mesnih izdelkov ter Resolucija o poročanju prometnih prekrškov, nisem pa sodeloval v procesu dela in pisanju Resolucije o Savdski Arabiji in primeru blogerja Raifa Badawija.

 

Franc Bogovič,

poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP)