Zavezništvo za mlade v Posavju – začetek pilotnega projekta

Krško, 19. december 2016 – V Kulturnem domu Krško je potekala konferenca o dualno-vajeniškem sistemu izobraževanja, s poudarkom na priložnostih praktičnega izobraževanja v podjetjih. Konferenca je bila namenjena krepitvi sodelovanja med šolstvom in gospodarstvom, predvsem pa so udeleženci izpostavili, da je treba posebno pozornost nameniti mladim, tako v času njihovega odločanja za poklicno pot, kakor tudi ves čas šolanja in tudi v času iskanja prve zaposlitve.

 

Uvodoma je bila na konferenci predstavljena mednarodna pobuda »Zavezništvo za mlade« (Alliance for Youth), ki je nastala pred dvema letoma in predstavlja odgovor na vse večjo brezposelnost mladih po vsej Evropi, zlasti tistih, ki iščejo prvo zaposlitev. Pomanjkanje primernih delovnih izkušenj je namreč največji izziv pri iskanju prve zaposlitve. Po drugi strani pa se podjetja soočajo s pomanjkanjem primerno usposobljenega kadra predvsem v proizvodnih in tehnično razvojih procesih. Zavezništvo za mlade je projekt, ki ga je začelo prehransko podjetje Nestle in danes združuje prek 200 podjetij. Izpostavlja pomembnost dualnega izobraževanja, prek katerega želijo vključena podjetja do leta 2020 zagotoviti 230.000 delovnih mest oziroma priložnosti za zaposlitev in praktično usposabljanje.

 

Kot je izpostavil evropski poslanec Franc Bogovič, ki je pobudnik za pilotni projekt v Posavju, se tako v Evropi kot v Sloveniji soočamo s premajhno povezanostjo gospodarstva in šolsko-izobraževalnega sistema, zato ju moramo bolj povezati. Prvi korak v tej smeri je praktični prenos dobre prakse projekta Zavezništvo za mlade, ki je po Evropi skoraj 5.000 mladim že našel delo ali pripravništvo.

 

Države z uspešnim sistemom dualnega izobraževanja imajo najnižjo brezposelnost med mladimi. Za uspešen dualni sistem pa so odgovorni tako država kot šolsko-izobraževalni sistem ter podjetja, ki odprejo svoja vrata in omogočijo praktično učenje, pripravništvo in s tem tudi delovanje dualnega sistema izobraževanja.

 

Pilotni projekt Zavezništvo za mlade v Sloveniji, ki ga nameravajo najprej uvesti v Posavju, bo povezal gospodarstvo in šolske organizacije. Ob tem je Bogovič izrazil pričakovanje, da se bo ta iniciativa uveljavila in kmalu razširila po vsej Sloveniji, tako kot se je tudi štipendijska shema, ki so jo v Občini Krško uvedli pred dobrim desetletjem kot prvi v državi, danes pa je uveljavljena po celotni  Sloveniji.

 

Na današnji konferenci so bili predstavljeni primeri dobrih praks praktičnega izobraževanja v nekaterih podjetjih ter ureditev dualnega izobraževanja na Hrvaškem. Predstavniki podjetij in obrtnikov so med drugim izpostavili tudi problem pomanjkanja kadrov, hkrati pa izrazili podporo in pripravljenost za sodelovanje v projektu. Predstavljen je bil tudi prihodnji sistem ureditve vajeniškega izobraževanja v Sloveniji, saj je v postopku sprejemanja nova zakonodaja na tem področju. Pilotni Zakon o vajeništvu bo do leta 2021 nakazal potrebe po dualnem sistemu izobraževanja tudi na srednješolski in visokošolski ravni izobraževanja. »Sedanji predlog Zakona o vajeništvu ni idealen, je pa sprejemljiv za gospodarstvo«, je nedavno povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, saj je bila zbornica najaktivnejša zagovornica gospodarskega sektorja.

 

V uvodnem delu konference so poleg evropskega poslanca zbrane nagovorili tudi župan Občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik območne GZS OZ Posavje-Krško Martin Novšak, predstavnik Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško Miro Sevšek, direktorica Srednješolskega centra Krško – Sevnica Erna Župan Pirkovič ter predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha.

 

V nadaljevanju je bila predstavljena novoustanovljena sekcija kovinarjev pri območni GZS, katera je bila ustanovljena prav zaradi kadrovskih potreb in vzpostavitve primernega sodelovanja na področju praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje v okviru frizerskega programa na ŠC Krško – Sevnica je predstavila podjetnica Tanja Tušek Sotelšek. Na konferenci so sodelovali tudi dijaki, ki so predstavili svoj pogled, pričakovanja ter dosedanje izkušnje.

 

Poleg Srednješolskega centra Krško – Sevnica so svoje izkušnje in primere predstavili tudi predstavniki Biotehniškega centra Naklo. Mednarodni primer njihove prakse pa so iz Hrvaške predstavili Obrtnička komora Zagreb in njihovo Obrtničko učilište.

 

Skozi razpravo so udeleženci potrdili in podprli zagon projekta »Zavezništvo za mlade v Sloveniji« v Krškem. Organizatorji konference so si enotni, da je kadrovski problem, ki ima temelje v dualnem sistemu izobraževanja, treba reševati sistemsko, kar nameravajo Krčani tudi storiti, skozi projekt v katerem se bo povezala lokalna skupnost, šolstvo in gospodarstvo, in sicer tako, da bo Občina Krško postala »mladim prijazna občina« v pravem pomenu besede.