Bogovič: Evropejci že danes uživamo zelo kakovostno in varno hrano, a nadzor nad njo je treba okrepiti

Strasbourg, 15. marec 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS) je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta med sprejemanjem svežnja živilske zakonodaje spregovoril o izzivih, ki so pred EU na področju prehrane, in o dvomih glede kakovosti hrane v vzhodni Evropi, ki v zadnjem času postajajo vedno glasnejši.

 

»Evropejci smo že danes lahko ponosni na to, da uživamo zelo kakovostno in tudi najbolj varno hrano na vsem svetu. Vesel sem, da smo danes sprejeli zakonodajo, s katero bomo nadaljevali dobro delo na področju kakovosti in varnosti hrane tudi v prihodnje,« je v obrazložitvi svojega glasu k novi zakonodaji o ukrepih za boljšo sledljivost hrane v prehranski verigi povedal Bogovič. Nadalje je opozoril, da obstaja mnogo bolezni, ki ogrožajo tako živali kot tudi ljudi, zato je skrb po varni prehrani več kot potrebna. Bogovič je opozoril tudi na najrazličnejše goljufije, ki se pojavljajo v agroživilski verigi in ogrožajo potrošnike: »Take goljufije je treba zatreti že v kali z vzpostavitvijo sistema rednih in nenapovedanih kontrol ter s strožjimi finančnimi sankcijami,« je odločen Bogovič.

 

Bogovič je poudaril, da je zaradi vedno večje globalizacije na področju hrane potreben jasen in strog nadzor na njo, saj je vedno bolj mobilna. Prav tako se veliko hrane v EU uvozi iz drugih delov sveta, zato sta kontrola in nadzor nad izvorom, vrsto in kakovostjo bistvenega pomena. In danes sprejeta zakonodaja po njegovem mnenju to zagotavlja.

 

V zaključku govora je Bogovič opozoril še na problem, ki je v zadnjem času dvignil veliko prahu v vzhodnoevropskih državah: »V zadnjem času se v  državah vzhodne Evrope sprašujemo, ali jemo enako kakovostno hrano kot prebivalci Zahoda. Menim, da je treba ustrezno ukrepati in tudi na tem področju narediti red,« je prepričan Bogovič.

 

Sveženj nove zakonodajo, ki so ga evropski poslanci dokončno potrdili danes, izboljšuje sledljivost hrane, zmanjšuje možnost goljufij in krepi zaupanje potrošnikov. Zakonodaja oblikuje celovit učinkovitejši sistem uradnega nadzora varnosti hrane in živalske krme, vključno z veterinarskimi in fitosanitarnimi zahtevami ob upoštevanju posebnosti ekološke pridelave in zaščitenih geografskih označb. Predvidevajo se torej nenapovedana preverjanja na podlagi ocen tveganja, dosledno izvajanje ukrepov proti kršiteljem, natančneje se opredeljujejo pogoji za uvoz živali in živil iz tretjih držav, krepijo pa se tudi kontrole s strani Evropske komisije tako v državah članicah EU kot v tretjih državah, od koder se živila uvažajo.

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o svežnju živilske zakonodaje:  (plenarno zasedanje EP, 15. 3. 2017)