Bogovič na TV Vaš kanal o zaposlovanju mladih: »Družbeno zagotovimo mladim zaposlitveno priložnost v domačem okolju in omejimo odliv mladih v tujino!«

Danes je v Evropi bitka za mlade izobražene kadre!«

 

Ljubljana, Novo mesto, 31. januar 2018 – TV Vaš kanal je pripravil oddajo »Slovenija je del evropske zgodbe« s  srečanja z novinarji v Novem mestu, ki gaje organizirala Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in na katerem  sta evropska poslanca Romana Tomc (SDS/EPP) in Franc Bogovič (SLS/EPP) spregovorila o pobudi za zaposlovanje mladih kot glavnem viru financiranja sheme EU »jamstvo za mlade«. Svoje poglede na aktualno temo pa je podala tudi direktorica občinske uprave Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič. Prispevek  je pripravil novinar Slobodan Jovič.

 

Bogovič kot ključno težavo pri zaposlovanju mladih v Sloveniji vidi predvsem v neustreznem šolskem sistemu: »Tudi ugotovitev Evropske unije je, da je za razvoj gospodarstva bistvena povezanost šolskega sistema in gospodarstva; da gospodarstvo sodeluje pri oblikovanju kadrov in da šolstvo sledi povpraševanju po kadrih, ki jih gospodarstvo potrebuje«, je dejal Bogovič. Osnovno napako v sistemu evropski poslanec vidi v tem, da imamo v Sloveniji kar 80 odstotkov mladih, ki gredo študirati, in med njimi je le 42 odstotkov takšnih, ki študij tudi zaključijo,  – med temi pa zgolj 11 odstotkov tistih, ki zaključijo tehnično smer izobraževanja. Nadalje je Bogovič opozoril, da smo v Sloveniji opustili vajeniški sistem, kar pomeni drastično zmanjšanje praktičnega pouka.

 

»Srednješolec ima samo dvakrat po dva tedna prakse v podjetju, zato imajo podjetja neljubo nalogo, da v letu ali dveh usposobijo mladega človeka z diplomo, maturo, da začne aktivno-suvereno svoje delo«, je predočil obstoječe stanje šolskega sistema Bogovič in posledično slabše sledenje povpraševanju gospodarstva po kadrih. »Tu je treba narediti popravek. Posledica tega popravka bo za gotovo konkurenčnejše gospodarstvo z večjo dodano vrednostjo, več bo denarja v proračunu, več bo za vse: tako za tiste, ki delajo v podjetjih, kot tudi za tiste, ki živijo od javnega denarja skozi proračunsko financiranje«.

 

Bogovič je predstavil tudi rezultate analize Evropske komisije (EK), kjer obstajajo povezave med številom brezposelnih in šolskim sistemom v državah članicah EU, ki kažejo da so države, ki imajo vpeljan najboljši dualni šolski sistem,  v katerem sodelujeta gospodarstvo in šolstvo na vseh ravneh,  najbolj razvite  države v  in z najmanjšim številom brezposelnih. To so nemško govoreče države: Nemčija, Avstrija, Švica«.

 

Bogovič je predstavil tudi primer dobre prakse podjetja Nestle in njihov projekt »Zavezništvo za mlade«, pri katerem je njihov cilj, da do leta 2020 prek dualnega sistema izobraževanja zaposlijo prek 20.000 mladih. »Danes lahko govorimo o Nestlejevi globalni akciji. Danes poteka v Evropi bitka za ljudi. Tudi v Sloveniji so številke na področju zaposlovanja mladih zaskrbljujoče in tudi zato povezujem ekipe, da tudi v Sloveniji zaživi projekt Zavezništvo za mlade,« je še povedal Bogovič, ki je sicer v Posavju na svojo pobudo že zagnal iniciativo Zavezništva za mlade, ki že daje prve rezultate, npr. tudi s projektom uvajanja mojstrske šole v Šolskem centru Krško Sevnica skupaj s projektnimi partnerji na ravni občine Krško, obrtnikov iz krškega ter partnerjev iz Hrvaške, Srbije in Nemčije.

 

***

 

Vabljeni k ogledu  TV prispevka Slovenija je del evropske zgodbe, ki je bila na TV Vaš kanal predvajanja, 26.januar.2018: