Bogovič o pomenu digitalizacije tudi za arhivistiko ob 27. mednarodnem arhivskem dnevu

 

Trst, 16. oktober 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je udeležil 27. mednarodnega arhivskega dne, ki je potekal pod okriljem Mednarodnega Inštituta arhivskih znanosti, ki so se ga udeležili strokovnjaki iz vsega sveta ter izmenjali znanja o arhivskem gradivu, nastalem v digitalni obliki, kar je izrednega pomena za sodobni čas hitrega napredka digitalizacije, ter o usposabljanju arhivistov v 21. stoletju.

 

Bogovič je v svojem pozdravnem nagovoru strokovnjake s področja arhivske znanosti pozdravil kot slovenski poslanec v Evropskem parlamentu in kot nekdo, ki se zaveda izjemnega pomena arhivistike tako z vidika zgodovine, torej »popisovanja« preteklosti, kot tudi v sedanjosti in prihodnosti, kjer nas zaznamuje izjemno hiter razvoj digitalizacije.

 

Digitalizacija in globalizacija sta dva procesa, ki sta po Bogovičih besedah neizogibna. Tega pa zelo zaveda tudi Evropska unija, ne le s svojim »Zgodovinskim arhivom Evropske unije«, ki je varuh arhivskega gradiva evropske skupnosti s sedežem arhiva v Italiji, temveč tudi s svojo »Digitalno agendo za Evropo«, s katero želi poskrbeti, da bo enotni evropski digitalni trg, ki se opira na hitre in ultrahitre internetne povezave, prinesel našemu kontinentu trajne gospodarske in družbene koristi.

 

Kot je poudaril Bogovič, hitri razvoj digitalizacije vpliva na vse segmente družbe, tako na arhivistiko, in tudi denimo na podeželje. Kot evropski poslanec, ki glede digitalizacije ne sedi križem rok, se namreč Bogovič trenutno prednostno ukvarja prav s konceptom t. i. »pametnih vasi,« pri čemer je v ospredju cilj zmanjšati razvojni razkorak med mesti in podeželjem v času pospešenega razvoj digitalizacije in drugih sodobnih oblik podjetništva in dela.

 

Bogovič je pozdravil aktivnosti Mednarodnega Inštituta arhivskih znanosti, ki je bil leta 1985 ustanovljen v Mariboru, in ki se je najprej uveljavil v ožjem prostoru, zatem v Evropi, danes pa tudi že v svetu, in prizadevanja za arhivsko stroko ter izobraževanje arhivistov na fakultetni ravni s strani vodje inštituta dr. Petra Pavla Klasinca.