Bogovič obiskal Institut Jožefa Stefana, ki opozarja na drastično zmanjšanje javnih vlaganj v raziskave in razvoj

 

Ljubljana, 7. oktober 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je obiskal Institut Jožefa Stefana na povabilo vodstva tega slovenskega javnega raziskovalnega zavoda, ki zbira, ustvarja in širi naravoslovno in tehniško znanje na ravni odličnosti v dobrobit Slovencev, Evropejcev in celotnega človeštva. Na obisku, ki sta se ga od evropskih poslancev udeležila tudi Lojze Peterle (NSI/EPP) in Ivo Vajgl (Desus/Alde), je direktor prof. dr. Jadran Lenarčič z ekipo sodelavcev evropskim poslancem predstavil delovanje njihove znanstveno raziskovalne ustanove, ki je močno vpeta v evropske projekte in druge mednarodne znanstveno-raziskovalne povezave in izmenjave, s čimer ni le nacionalni, temveč tudi pomembni evropski raziskovalni center.

 

Vodstvo Instituta je evropskim poslancem predstavilo nekatere odmevne dosežke in svetovna odkritja Instituta, kot denimo dejstvo, da je bil prvi mikro laser narejen v Sloveniji, pa tudi aktualne projekte, med katerimi sta projekta »Opening Up Slovenia« – vodilna svetovna pobuda za odprto izobraževanje in Center odličnosti za senzorje za okolje in javno zdravje, opozorili pa so tudi na slabšanje pogojev za delo v slovenski znanosti in na podatek, da so se javna vlaganja v raziskave in razvoj iz leta 2009 na leto 2015 zmanjšala za kar 34 odstotkov in s čimer je slovenska znanost izgubila več kot katerakoli druga družbena dejavnost v Sloveniji.

 

Bogovič je pozdravil uspehe znanstvenikov in raziskovalcev Instituta Jožef Štefan ter vpetost delovanja Instituta v gospodarstvo, industrijo in družbo ter delil zaskrbljenost zaradi tako drastičnega zmanjšanja sredstev slovenske države za vlaganje v raziskave in razvoj ter izrazil pričakovanje, da bo Vlada RS prisluhnila tem opozorilom in pomenu lastne znanstveno-raziskovalne dejavnosti za dolgoročno perspektivo Slovenije in slovenske družbe.

 

Institut Jožef Štefan ima sicer več raziskovalnih odsekov, in sicer za: fiziko, kemijo in biokemijo, elektroniko in informacijske tehnologije ter jedrsko tehniko in energetiko, kot tudi mnogo laboratorijev in  raziskovalnih, infrastrukturnih in svetovalnih centrov, izrazito pa je vpet tudi v regijski razvoj raziskovalne dejavnosti, kot so tehnološki centri (Tehnološki park Ljubljana, Nanotesla Institut Ljubljana, Razvojni center za vodikove tehnologije itd.) in centre odličnosti (Nanocenter, Namaste, Space.si  itd.).  Več pa na spletni strani Instituta: https://www.ijs.si/ijsw/IJS.