Bogovič: Pomoč EU pri razvoju malega kmetijstva v državah v razvoju je ključ do izkoreninjenja lakote v svetu

Večja prehranska varnost v državah v razvoju, lahko delno rešuje tudi problem migracij, s katerim se bo svet soočal tudi v prihodnje.

 

Strasbourg, 5. oktober 2016 – »Pravica do zdrave in kakovostne hrane je nedvomno osnovna človekova pravica,« je poudaril evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) v svojem govoru na rednem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta  ob razpravi o resoluciji o uresničevanju svetovnih ciljev in zavez EU o zanesljivi preskrbi s hrano in prehranski varnosti v svetu, ki predstavlja poziv Evropski komisiji, državam članicam EU in celotni mednarodni skupnosti k pospešitvi prizadevanj za odpravo lakote in podhranjenosti do leta 2030

 

»Zato zelo podpiram vse programe, ki jih izvaja Evropska unija, tako v obliki humanitarne kot tudi v obliki razvojne pomoči tretjim državam. Prišel je čas, da se osredotočimo na razvojno pomoč EU, da v deželah, v katerih je največje pomanjkanje hrane, torej v Afriki, pomagamo razviti malo kmetijstvo. Tovrstno kmetijstvo je osnova za to, da bodo ljudje prišli do svoje hrane ter hkrati ustvarjali nova delovna mesta. Evropa lahko zelo veliko naredi na izobrazbi in izmenjavi izkušenj. Če bomo uspešni na področju prehranske varnosti v državah v razvoju, bomo delno rešili tudi problem migracij, s katerim se bomo po svetu soočali tudi v prihodnje,« je v svojem govoru povedal Bogovič.

 

Sprejeta resolucija med drugim poziva Evropsko komisijo, države članice in mednarodno skupnost, ter države v razvoju k zagotovitvi dolgoročnih finančnih naložb za prehransko varnost in trajnostno kmetijstvo, ustrezno rabo naravnih virov in dostop do javne vode. Poudarja pa tudi, da je treba pri ukrepih proti podhranjenosti prednost nameniti lokalni pridelavi hrane in kot pridelovalce hrane podpirati male kmete, predvsem v državah v razvoju, in sicer s pomočjo pri razvoju lokalnih trgov in lokalnih vrednostnih verig.

 

VIDEO – Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o zanesljivi preskrbi s hrano in prehranski varnosti v svetu (Evropski parlament, plenarno zasedanje, oktober 2016):”