Bogovič: Z dobro regulacijo lahko zmanjšamo cene energije

 

Strasbourg, 17. december 2015 ? Evropski parlament je prvi dan decembrskega plenarnega zasedanja obravnaval dokument z naslovom ?Priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 – Evropski energetski uniji naproti?. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v svojem govoru o Energetski uniji? izpostavil evropsko agencijo, ki ima edina sedež v Sloveniji – Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev ?- ?ACER ter podprl predlog, da se ji zagotovi dodatna sredstva za njeno delovanje, podprl pa je tudi zagotavljanje svoji lastnih ?energetskih miksov?, s čimer se države lahko ognejo energetski revščini.

 

?Sam sem to agencijo, ki je locirana v Ljubljani, obiskal, in vem, kakšne možnosti in koristi bi imeli za evropske potrošnike, če bi jim zagotovili prave pogoje za delo, kajti že z dobro regulacijo lahko zmanjšamo cene energije,? je dejal Bogovič.

Tudi večje izkoriščanje obnovljivih virov v JV Evropi, na Balkanu, je Bogovič podprl v svojem govoru, prav tako pa tudi, da imajo države možnost si priskrbeti svoje t. i. ?energetske mikse?, s katerimi se lahko tudi izognejo energetski revščini.

 

Video: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o energetski uniji: