Na evropskem tednu čebel tudi o slovenski pobudi za Svetovni dan čebel ter biotski raznovrstnosti in novih možnosti sodelovanja

Za zdravje čebel so izjemnega pomena odnosi med čebelarji in kmeti, saj se oboji zavedajo, da eni brez drugih ne morejo.

 

Bruselj, 29. junij 2017 – Tudi letos, že šesto leto zapovrstjo, v Evropskem parlamentu poteka t. i. Evropski teden čebel in opraševanja (ang.: European Week of Bees and Pollination), kjer se z namenom izmenjave dobrih praks in iskanja najboljših rešitev za zdravje čebel s predstavniki Evropskega parlamenta in ostalih institucij srečajo čebelarji, kmetje, znanstveniki, industrija in nevladne organizacije. Slovenska pobuda za Svetovni dan čebel, ki jo od vsega začetka aktivno podpira tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je ponovno dobila popolno podporo evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja Phila Hogana.

 

Že prvi dan evropskega »čebeljega tedna«, minuli ponedeljek, se je oblikovala pobuda za vzpostavitev platforme za izboljšanje izmenjave znanja med čebelarji in znanstveniki. Delovanje te platforme bo koordinirala Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), prvo srečanje delovne skupine navedene platforme pa je, kot rečeno, potekalo v ponedeljek.

 

Razprave med včerajšnjim znanstvenim simpozijem z naslovom »Čebele in biotska raznovrstnost: Nove možnosti sodelovanja« so potekale predvsem v smeri ustvarjanja boljših pogojev za izmenjavo informacij med vsemi deležniki, ki jih zadeva opraševanje – od kmetov, znanstvenikov, čebelarjev, do industrije in potrošnikov. Za zdravje čebel so, kot opozarja tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), izjemnega pomena odnosi med čebelarji in kmeti, saj se oboji zavedajo, da eni brez drugih ne morejo. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje zaostrovanja uporabe pesticidov, ki so ena večjih groženj zdravju čebel in ostalih opraševalcev, v kolikor se ne uporabljajo v skladu z navodili. Nedavno sprejeta delegirana uredba Komisije, ki je prepovedala uporabo pesticidov na območjih z ekološkim pomenom, je eden izmed korakov za še nadaljnjo izboljšanje biotske raznovrstnosti v Evropi, kar bo koristilo tudi čebelam.

 

Govorci so se dotaknili tudi trajnostne pridelave medu, razmer na trgu, učinkovitosti nadzora nad medom in potrošniških trendov glede njegove uporabe.

 

Prisotne je prek video povezave nagovoril tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan, ki je med drugim ponovno pozdravil slovensko pobudo za Svetovni dan čebel in ji izrazil svojo popolno podporo.