Tudi Alpska EU strategija je priložnost za slovenska gorska in odročna območja, da bodo lažje držala razvojni priključek

 

Z več kot 30 vloženimi amandmaji, ki so bili vključeni v besedilo, ima poročilo o Strategiji EU za Alpsko regijo tudi slovenski pečat!

 

Bruselj, 16. junij 2016 – Odbor za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (REGI) je danes izglasoval Poročilo o strategiji EU za Alpsko regijo. Gre za že četrto makroregionalno strategijo EU, kjer se poskuša povezati države oz. regije, ki imajo skupne geografske značilnosti, in jih spodbuditi k boljšemu čezmejnemu in medregijskemu sodelovanju. ?Slovenija je ena izmed redkih držav, ki sodeluje že v treh strategijah, pripravljenih s strani Evropske komisije, kar nam odpira nove priložnosti za razvoj alpskih območij, seveda le, če bomo znali to izkoristiti in se s svojimi idejami ter projekti odpreti tudi navzven,? je ob zaključku seje odbora povedal evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki poudarja, da so mala, velikokrat družinska podjetja in kmetije temelj gospodarstva na teh območjih, zato poslanci zahtevajo v okviru strategije prednostno obravnavo in določene spodbude.

 

Evropski poslanec Bogovič se je kot nekdanji poročevalec v senci za predhodno makroregionalno strategijo za Jadransko-Jonsko regijo aktivno vključil v oblikovanje končnega besedila poročila za Alpsko regijo. Tako sta skupaj z italijanskim poslancem Herbertom Dorfmannom pripravila 34 amandmajev, pri nekaterih so se jima pridružili tudi drugi. Prav vsi amandmaji so bili v določeni meri vključeni v besedilo. Poslanca sta predvsem izpostavila pomembnost ekosistemskih storitev, ki jih alpska območja nudijo mestnim in primestnim območjem ter predlagala ukrepe za zajezitev odseljevanja. Prav tako sta poudarila potrebo po uskladitvi instrumentov teritorialnega sodelovanja in sodelovanje pri črpanju sredstev iz namenskih skladov EU. Pomemben je tudi razvoj prometne in informacijsko-komunikacijske strukture za ohranitev konkurenčnosti in krepitev priložnosti za razvoj turistične ponudbe. Poslanca sta tako v poročilu opozorila na pozitiven trend prenosa transportnih tokov na železnice, kar je zagotovo bolj prijazno okolju, in opozorila, da je treba nuditi pomoč državam, ki pri temu zaostajajo, kot je npr. v veliki meri tudi Slovenija.

 

?Sodelovanje turističnih delavcev je treba povezati s kmetijsko ponudbo v alpskih regijah ter ustvariti okolju prijazne, a še vedno privlačne produkte za številne goste. Trajnostno gospodarstvo je edini način, da preprečimo izseljevanje alpskih območjih in jim ponudimo perspektivo in prihodnost,? je še zaključil Bogovič.