Z novimi tehnologijami lahko v kmetijstvu ustvarjamo delovna mesta za mlajšo populacijo

Konferenca o pametnem kmetovanju in novih tehnologijah

 

»Ključni izziv kmetijstva v prihodnosti je v doseganju višjih donosov z manjšo porabo energije, vode, pesticidov ali herbicidov.«

 

Bruselj, 8. marec 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v sredo v Evropskem parlamentu skupaj s poslanskim kolegom Victorjem Negrescujem gostil konferenco na temo “Pametno kmetovanje in nove tehnologije”. Kot panelisti so sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije ter podjetniki s področja novih tehnologij v kmetijstvu.

 

Bogovič je v uvodnem nagovoru opozoril na probleme, ki čakajo kmetijstvo v naslednjih desetletjih, in podal nekaj rešitev pametnega kmetovanja, s katerimi bi se lahko uspešno spopadali s temi izzivi: »Število prebivalstva bo do leta 2050 naraslo na 9, 5 milijarde, hkrati pa se nenehno manjšajo obdelovalne površine, zato bo velik izziv nahraniti vedno več ljudi z vedno manj sredstvi.« Ob tem Bogovič poudarja, da povečanje števila prebivalstva ne predstavlja edinega problema, saj nas v prihodnosti čakajo tudi podnebne spremembe, staranje prebivalstva na podeželju v razvitih državah ter izseljevanje iz podeželskih območij.

 

»Zaskrbljujoče je dejstvo, da je le šest odstotkov kmetov v EU mlajših od 35 let. Kot eno izmed rešitev vidim v izobraževanju mladih kmetov, predvsem na področju visokih tehnologij, s čimer bi se ustvarjalo tudi nove službe v kmetijstvu, saj so mladi veliko bolj dojemljivi za nove tehnološke rešitve,« je dejal Bogovič. Po njegovih besedah so podlage za pametno kmetijstvo  sodobne širokopasovne povezave, mobilno omrežje pete generacije, povezovanje naprav v enotno delujoče omrežje (medomrežje stvari), delo v oblaku, obdelava podatkov, digitalne aplikacije in investicije v različno mehanizacijo, ki poenostavlja delovne procese, kot so npr. nabiranje, sortiranje in molža, itd.

 

Primer dobre prakse pametnega kmetovanja in uporabe novih tehnologij sta predstavila Stefan in Mihai Stanescu iz Romunije. Prvi obdeluje 3.600 ha veliko kmetijo, medtem ko se drugi ukvarja s programskim razvojem. Skupaj sta razvila digitalno aplikacijo, ki omogoča nadzor nad porabo goriva v kmetijski mehanizaciji ter pregled kakovosti prsti. S pomočjo takšnega nadzora sta v enem letu zmanjšala porabo goriva v traktorjih za 22 odstotkov, hektarski donos poljščin pa se je izboljšal za 10 odstotkov. Njuno aplikacijo uporablja že 35 romunskih kmetovalcev, ki skupno obdelujejo 70.000 ha površin, s svojimi rešitvami pa se sedaj širita tudi v tujino.

 

Bogovič je ob zaključku poudaril, da je tehnološki napredek v kmetijstvu neizbežen, največ pa lahko imajo od tega prav mladi. Seveda obstajajo tudi določene ovire, s katerimi se bodo morali spopasti zakonodajalci. »Masovno zbiranje in obdelava podatkov, uporaba dronov in drugih tehnoloških rešitev mora biti ustrezno zakonsko urejena,« je še zaključil evropski poslanec Franc Bogovič.